Johannes Kepler

27. 12. 2008 0:00
Rubrika: Nezařazené

Johannes Kepler se narodil 27.prosince 1571 v německém městě (tehdá svobodném městě Svaté říše římské) Weil der Stadt.


Keplerův otec byl žoldnéř, matka byla dcerou hostinského. Johannes
byl jejich první dítě. Svého otce viděl Kepler naposledy, když mu bylo 5 let - otec zemřel ve válce. Kepler prožil dětství s matkou v dědově hostinci. Ve svých šesti letech pozoruje Kepler na obloze výraznou kometu a to v něm probouzí zájem o astronomii a díky své píli (kterou mu mimochodem závidím) se také později stal výnamným německým astrologem, astronomem a matematikem, který byl, jako řada inteligentů té doby, ovlivněn Koperníkovým učením – se kterým však nesouhlasil a samotného Koperníka považoval za skutečného kacíře, neboť sám Kepler navzdory svým objevům žije celý svůj život v domnění, že vesmíru vládne středověký model geocentrismu.

 Od roku 1600 působil v Praze na dvoře císaře Rudolfa II. jako asistent Tycho de Brahe, kde také roku 1609 formuloval ce spisu Astronomia Nova dva ze tří Keplerových zákonů, které se nám, díky fyzice vyšších ročníků na základní škole, ihned vybaví po vyslovení jeho počeštělého jména Jan Kepler.
Dva roky poté publikuje v Dioptrice, spis věnovaný optice a návrhu dalekohledů. Jeho návrh, jak konstruovat dalekohled, se stává v astronomii standardem. Třetí Keplerův zákon postuloval ve své další vědecké práci Harmonices Mundi až v roce 1619 v Linci poté, co se po druhém nešťastném manželství (první žena mu zemřela a s druhou vztah nedopadl dobře a navíc mu zemřeli po dvou dcerách z prvního manželství i jeho synové z manželství druhého) a smrti Rudolfa II. se vrací z Prahy do své vlasti, kde po krátké nemoci umírá 15.11. 1630 v Regensburgu, který je nedaleko od Keplerova rodného města.
Keplerovy objevy znamenaly konečný průlom do, v té době stále všeobecně přijímané a zastaralé, aristotelovské fyziky i filozofie. Tvoří základní zdroje nejen moderní astronomie, ale i rozvoje mechaniky a jejího matematického vyjadřování. Díky němu se mohly např. analytická geometrie, diferenciální a integrální počet vyvíjet. To ve svých důsledcích vedlo až k teoretickému řešení technických problémů. Je to doba Keplerových současníků Galilea, Bruna, Braha, Hájka, ale i těch, kteří z jeho výsledků čerpali inspiraci: Descarta, Fermata, Desargua, Pascala, Torricelliho, Harveye, Newtona či Bernoulliů, Huygense, ale i Bacona a mnoha dalších.
Takovou více zdroji zmiňovanou perličkou je, že se Kepler nejen ve svých dílech se často odvolával na Boha a stvoření světa, ale Jan Kepler dokonce původně roku 1591 absolvuje teologickou fakultu a začíná se připravovat na teologické povolání. Po třech letech myšlenku stát se knězem opouští.

Pro připomenutí zde uvádím i Keplerovy zákony :
1.KZ) Planety se pohybují kolem Slunce po elipsách, které jsou málo odlišné od kružnic, v jejichž společném ohnisku je Slunce.
2.KZ) Přímka spojující Slunce s planetou opíše za stejný čas také stejně velkou plochu.
3.KZ) Poměr druhých mocnin oběžných dob dvou planet se rovná poměru třetích mocnin hlavních poloos jejich trajektorií. Matematicky zapsáno vzorcem (1), kde a1, a2 jsou délky hlavních poloos a
T1, T2 jsou jejich oběžné doby kolem Slunce.

Použitá literatura:

J. Kepler - Wikipedie, otevřená encyklopedie

http://cs.wikipedia.org/wiki/Johannes_Kepler

J. Kepler - 3 Keplerovy zákony nebeské mechaniky

http://www.converter.cz/fyzici/kepler.htm

Konference Kepler Praha 2009 - J. Kepler...

http://www2.ntm.cz/projekty/kepler2009/view.php?cisloclanku=2008050002

Jan Kepler: Životopis

http://ireferaty.lidovky.cz/?tit=Johanes-Kepler&ss=1753&id_sekce=100&str=clanek

/Camel1987/

Zobrazeno 3029×

Komentáře

Angelar

uvádím odkaz článek o J. Keplerovi na blogu společenství Philosophia: http://philosophia.signaly.cz/0809/johannes-kepler

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka