Liturgické čtení

7. 12. 2008 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vyrovnejte stezky Páně!


 1. čtení: Iz 40, 1 - 5. 9 - 11

Žalm: Zl  85 (84)

2. čtení:2 Petr 3, 8 - 14

Evangelium: Mk 1, 1 - 8

 

Je psáno u proroka Izaiáše: "Hle, já posílám svého posla před tebou, on ti připraví cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!" Když Jan Křtitel vystoupil na poušti, hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Vycházel k němu celý judský kraj a všichni jeruzalémští obyvatelé, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a přitom vyznávali své hříchy.
   Jan nosil šat z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás. Živil se kobylkami a medem divokých včel. ( Jan ) kázal: "Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.

Sdílet

Komentáře

Boženka Buďme tedy pozorní k bližním, abychom nebyli jako někteří lidé za dob Jana Křitele a Ježíše Krista, kteří je odmítli a čekali dál na někoho jiného. Abychom si všimli hlasu volajícího na poušti připravte cestu panu(advent). A jsme připraveni pomoct a věřit Ježíši. Neočekávejme ho jen jako někoho, kdo za námi přijde s krásným usměvem v krásných šatech (a možná ani tomu bychom nepomohli), ale právě těm chudým, potřebných. Vždyt náš Pán je král narozený v chlévě. Vždyt v posledním soudě rřekne když jsem měl hlad...

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka