Sv. Jan Bosco

31. 1. 2009 0:00
Rubrika: Nezařazené

Dnes si připomínáme sv. Jana Bosca.


Jan Bosco se narodil 16.8. 1815 v Becchi v Itálii, v chudé rodině. V devíti letech měl sen o výchově mladých lidí, který nasměroval celý jeho další život. Panna Maria mu v něm sdělila: "Ne bitím, ale vlídností a láskou máš získat tyto své přátele." V Turíně, kde studoval na kněze, se seznámil s vězeňským prostředím a spoustou sirotků. Začal tyto chlapce shromažďovat, hrál si s nimi a učil je katechismus. Tak postupně vznikl jeho osobní výchovný styl tzv. "preventivní systém". Spočívá ve třech základních pilířích - laskavosti, rozumnosti a náboženství.
Prioritu však získává laskavost, protože láska je viděna jako nezbytná podmínka účinné výchovy a jako poznávací znak vychovatelů. S každým mladým člověkem jedná jako s přítelem a tak je odrazem lásky Boha Otce.
Don Bosco svěřil pokračování svého díla třem větvím salesiánské rodiny: "Salesiánům Dona Bosca", "sestrám Salesiánkám" a "Salesiánům spolupracovníkům". Jan Bosco zemřel 31.1. 1888. V té době jeho oratoř čítala již několik stovek chlapců a jeho pohřbu se zúčastnilo 40 000 lidí. V roce 1934 byl potom papežem Piem XI. svatořečen.

7 rad Dona Bosca, jak udělat v životě něco pěkného

Don Bosco říká: Udělejte ze svého života něco pěkného"

1. Kdo dobře zná mladé lidi a doprovází je, dobře ví, kolik dobra v nich je. Bohužel jen málokteří najdou v životě někoho, kdo je vede, kdo jim dokáže pomoci, kdo je podpoří v dobrém, vede k Dobrému. Mladým lidem říkám: „Začněte si již v útlém mládí dělat poklad z času, který vám Bůh dává. Naplňte ho dobrem!“

2. Byl jeden člověk, který nechtěl nic dělat, aby si neublížil na zdraví. „Mudrc“ mu jednoho dne ukázal dva klíče: jeden krásný, lesklý a druhý černý, rezatý, a řekl: „Tento lesklý užívám každý den, ten druhý mám uschovaný. Tak je to i s našimi silami: rez je ničí, ale služba jim dává lesk a sílu.“ I vy se snažte, aby váš život byl naplněn něčím krásným pro Pána."

3. Buďte stateční a odvážní. Kdo je nerozhodný, bez energie, není schopen dělat velké věci. Síla roste ze sebeovládání.

4. Milujte své rodiče. Vždy je respektujte a buďte vděční za všechno, co pro vás udělali a dělají. Poslouchejte jejich rady a snažte se je uvádět do praxe. Napodobujte jejich víru a křesťanskou lásku. Pamatujte na jejich ponaučení. Jestliže chybují, je to přirozené, neodsuzujte je, odpouštějte jim a modlete se za ně. Kéž ve vás roste hluboká vděčnost za všechny jejich oběti, které za vás přinesli od vašeho narození. Buďte ke svým rodičům vlídní a poddajní.

5. Pokročilý věk vašich rodičů vám bude připomínat to všechno, co pro vás udělali, protrpěli, praktikovali křesťanské ctnosti a jaký vám dali příklad. Snažte se je napodobit ve všem dobrém, co vám ukázali.

6. Vaše dobrota, láska, city, služba druhému se vyzkouší především ve vaší rodině, ve vztahu k vašim rodičům, příbuzným a nejbližším.

7. Buďte velkorysí a silní. Nechtějte žít průměrný a nebo prázdný život. Tak budete stále šťastní: již dnes i ve věčném životě.

/verunka55555/

Sdílet

Komentáře

Relia To je super, že se tu Don Bosco objevil, když jsem byla mladší, moc ráda jsem si čítala jeho životopis. Patřil k mým oblíbeným světcům.

Neuš děkuju za tyhle příspěvky!

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka