Zjevení Páně

6. 1. 2009 0:00
Rubrika: Nezařazené

Dnes je den, kdy se mudrci přišli poklonit Dítěti… Náš Pán a Spasitel, před jitřenkou a před věky zplozený, se dnes zjevil světu.


Raduj se, všechno stvoření, radost nová,

z Krista Pána narození, radost neslýchaná.

Hvězda od východu slunce, do Betléma vede krále.

Názvem mudrci byli na východě označováni hvězdopravci. Tito byli ke Kristu přivedeni hvězdou, která byla symbolem Mesiáše (Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele – Nm 24, 17). Klanění a dary, to jsou tichá a zároveň jasná svědectví, že je toto dítě mesiášským králem. Mudrci, kteří představují pohanské národy, jsou tak dalšími svědky narozeného Mesiáše, který je spasitelem nejen židů, ale také pohanů.

Dnešní slavnost Zjevení Páně připomíná sebesdělení či sebezjevení Boha lidstvu v osobě Ježíše. Také východní církev, která tuto slavnost nazývá Teofanie, ji slaví jako jeden z dvanácti velkých svátků liturgického roku.

Tajemství, které bylo skryté od věků a od pokolení, bylo nám teď odhaleno.

Evangelium o mudrcích mnoho neříká. Nevíme, jak se jmenovali, ani kolik jich vlastně bylo. Známá zkratka K † M † B tedy neznamená počáteční písmena jejich jmen, ale je zkratkou požehnání, které znamená Pán (řecky Kyrios) či Kristus (Christos) obydlí (latinsky mansionem) ať žehná (Benedikt), tedy Pán žehnej tomuto domu.

Dary, které mudrcové přinášejí, mají symbolický význam. Jsou to substance v té době všech známých skupenství. Zlato jako dokonalý kov zastupuje vše, co je skupenství pevného, kadidlo plynného a myrha kapaliny. Není tak nic a nikdo, co by nebylo zastoupeno. Dnes se také žehná voda, kadidlo a křída.

V České republice také v několika posledních letech probíhá Tříkrálová sbírka České katolické charity.

 

Bože, tys přivedl mudrce, kteří šli za světlem hvězdy, k poznání tvého jednorozeného Syna; doveď i nás, kteří tě poznáváme světlem víry, k blaženému patření na tvou slávu.

 

Kurzívou jsou označeny texty Denní modlitby církve z dnešní slavnosti.

Denní modlitba církve, Karmelitánské nakl. v Kostelním Vydří, 2007

Misál, Karmelitánské nakl. v Kostelním Vydří, 2000

http://cs.wikipedia.org/wiki/Epifanie

http://www.vira.cz/knihovna/index3.php?sel_kap=215&sel_kniha=50

 /Katulda/

Zobrazeno 1523×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka