Sv. Vojtěch

23. 4. 2009 0:00
Rubrika: Nezařazené

Svatý Vojtěch, biskup, mučedník, první český Evropan.

 


 

Pocházel z českého knížecího rodu Slavníkovců. Přesné datum narození není známo, narodil se kolem roku 956 knížeti Slavníkovi a Střezislavě na hradě Libici. Jako chlapec těžce onemocněl, a když po prosbách k P. Marii z nebezpečí vyvázl, otec přislíbil, že z něj vychová kněze. Základní vzdělání Vojtěchovi zprostředkovali kněží z Libice. Devět let (972 – 981) strávil v Magdeburku v blízkosti arcibiskupa Adalberta, který mu při biřmování dal své jméno (pod biřmovacím jménem je dodnes znám v zahraničí).


Roku 981 přijal kněžské svěcení z rukou prvního pražského biskupa Dětmara, stal se jeho pomocníkem. Po Dětmarově smrti, která byla pro Vojtěcha impulsem k přísnému životu, přijal, ač nerad, biskupskou volbu, stal se tedy druhým pražským biskupem (983). Podporoval domácí staroslověnské i latinské písemnictví, je pokládán za autora nejstarší české písně „Hospodine, pomiluj ny“. Do jeho diecéze patřilo kromě Čech a Moravy také Slezsko, část jižního Polska a dnešního Slovenska. Jeho působení bylo komplikováno krizí českého státu, která se mimo jiné projevovala i rostoucími spory mezi Přemyslovci a Slavníkovci. Vystupoval proti některým jevům v tehdejší ještě pohanské společnosti, které se neslučovaly s církevním učením, zejména obchodování s otroky, mnohoženství, kněžská manželství a velmi rozšířený alkoholismus. Tím proti sobě poštval dvůr, některé mocné šlechtice a část kléru. Znechucen svým neúspěchem v roce 988 odcestoval s nevlastním bratrem Radimem k papeži Janu XV., aby požádal o zproštění z úřadu. Po krátkém pobytu v klášteře na Monte Cassino složil 17. dubna 990 řeholní sliby v benediktinském klášteře na Aventinu v Římě.


Český kníže Boleslav II. v roce 992 vyslal poselstvo, které mělo Vojtěcha přesvědčit k návratu. Na přání papeže se Vojtěch vrátil do Prahy a založil benediktinský klášter v Břevnově – první mužský klášter v Čechách. Poměry v českém knížectví se však nijak nezměnily, proto se roku 994 rozhodl opustit svůj úřad podruhé.


Při návratu z druhého pobytu v Římě dostal zprávu o vyvraždění svého rodu (995), které se stalo hlavním důvodem, proč se už do Čech nevrátil. Měl v plánu jít hlásat evangelium, chtěl se stát misionářem (996). Cestou k Boleslavu Chrabrému do Polska se ještě zastavil v Mohuči, odkud podnikl několik poutí a kde se spřátelil s císařem Otou III. Spolu sdíleli ideál jednotné Evropy na křesťanských základech.
Se svými druhy se vydal na misie do Pruska. Jeho misionářská činnost však skončila poměrně brzy – sedm Prusů ho 23. 4. 997 probodlo svými oštěpy (na „Ramovském poli“).


Boleslav Chrabrý se chopil příležitosti získat pro mladé polské knížectví vlastního mučedníka a světce. Vojtěchovy ostatky od Prusů vykoupil (prý je vyvážil zlatem) a uložil je v sídelním Hnězdně. V roce 999 byl Vojtěch papežem Silvestrem II. prohlášen za svatého. Nad jeho hrobem bylo zřízeno arcibiskupství, arcibiskupem se stal Vojtěchův bratr Radim.


Vojtěch se do své vlasti „vrátil“ roku 1039, kdy kníže Břetislav I. podnikl válečnou výpravu do Polska a v Hnězdně slavnostně vyzvedl ostatky sv. Vojtěcha, sv. Radima a Pěti svatých bratří. Světcovy ostatky byly uloženy na Pražském hradě. Nyní ostatky sv. Vojtěcha spočívají v katedrále na oltáři Šternberské kaple. Na původní místo jejich uložení byl v roce 1997 vsazen náhrobek, nachází se asi uprostřed katedrály.


Od 11. století byl svatý Vojtěch pokládán za druhého patrona české země po svatém Václavovi, stal se také hlavním patronem polské církve a Uher (roku 994 měl Vojtěch podle tradice pokřtít budoucího prvního uherského krále Štěpána I.). Papež Pavel VI. jej apoštolským listem Praga urbis z 26. listopadu 1965 prohlásil hlavním patronem pražské arcidiecéze (stolec sv. Vojtěcha). Je mu spoluzasvěcena pražská katedrála - 23. 4. 1997 byl kardinálem Miroslavem Vlkem vydán dekret, na jehož základě byl katedrále udělen její původní název katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha.Jan Chlumský, Vzory Křesťanského života, Třebíč 1991
Denní modlitba církve, Karmelitánské nakladatelství Kostelní vydří 2002
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svatý_Vojtěch
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/206562211000001-svetci-a-svedci/

/Adalberto/

Zobrazeno 1857×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka