Velký pátek

10. 4. 2009 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ježíš přijímá rozsudek smrti v den, kdy byli v Jeruzalémském chrámě obětováni velikonoční beránci. Stává se novým velikonočním beránkem, který svou smrti zpečetil novou a věčnou smlouvu mezi Bohem a lidmi. Smlouvu o spáse pro každého člověka.


V tento den se od pradávna neslaví mše svatá, nýbrž jen liturgická památka, která se skládá ze tří částí: bohoslužby slova, uctívání kříže a přijímání.
Těžištěm bohoslužby slova jsou pašije podle Jana. Jejich tématem je Ježíšova cesta k Otci, po které ho můžeme následovat. Poukazují na Ježíše – beránka, a ztotožňují jeho oběť na kříži s pravou velikonoční obětí na odpuštění hříchu a na ochranu před smrtí. Kříž je zde zobrazen jako vítězné znamení vykoupení. Ježíšovo „dokonáno jest“ na kříži je jeho triumfem. Nápis na Ježíšově kříži, napsaný hebrejsky, řecky a latinsky, v tehdejších dobách „mezinárodních“ jazycích – poukazuje na fakt, že Ježíš je králem spásy pro lidi všech národů.
Jeden z mnoha projevů účasti na Kristově utrpení za naše hříchy je velkopáteční půst (od masa a újma v jídle) závazný pro všechny, kteří dovršili 18 let, až do dokončeného 60 roku věku. Mladiství od 14 do 18 let a starší 60 let se mají v tento den zdržet jen masitých pokrmů.
„V Ježíšově oběti, přinesené s Otcovou spoluúčasti dosáhla Boží láska tak nepředstavitelného rozměru, že je nemožné k němu přijít a se zklamáním odejít. Do tmavé noci od něj odešel jen Jidáš se svou zradou. Na golgotském kříži se střetly největší možné protiklady: světlo s tmou, láska s nenávisti, svatost s hříšnou ztraceností. Ve světle Boží lásky se objevuje nejen obraz našeho prokletí hříchem, ale i následného osvobození a vítězství. Vítězství, které on vydobyl, ale nám na něm nechává podíl…“
(P.Miroslav Suchomel)

Odkazy: http://staremesto.uhr.cz/, Farní časopis, občasník Michael č.26/Velikonoce 2004
Farní časopis, občasník Michael č.44/Velikonoce 2007
Bible

/Katis/

Zobrazeno 1574×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka