sv. Jan Sarkander

6. 5. 2009 0:00
Rubrika: Nezařazené

Svatý Jan Sarkander (20. 12. 1576 – 17. 3. 1620) – moravský katolický kněz, mučedník.


Nejprve žil v Příboře, další studia získával na latinské škole v Olomouci a poté v Praze studoval filozofii, kde se r. 1603 stal doktorem filozofie, pak studoval teologii ve Štýrském Hradci. Roku 1606 se vrátil na Moravu a 3. 9. uzavřel svatební smlouvu s Annou Plachetskou. Její smrt je jediným možným vysvětlením, proč se Sarkander mohl vrátit ke službě duchovního.


22. 3. 1609 přijal v Brně na Petrově kněžské svěcení. Působil na mnoha místech olomoucké diecéze. Několikrát se dostal do sporů s nekatolickou šlechtou, a protože proti němu vzrůstalo nepřátelství, rozhodl se odejít. Vydal se na pouť do Čenstochové a přechodně bydlel v Krakově, poté se r. 1619 vrátil na Moravu.


Roku 1620 vtrhli na Moravu kozáci, kteří byli ve službách polského katolického krále. Mnohá města byla značně drancována, bezbranný Holešov ale zůstal ušetřený poté, co jim Sarkander vyšel vstříc s monstrancí v rukou.
Na Moravě došlo k převratu a Sarkander se dostal do velkého nebezpečí poté, co začal být podezříván, že v Čenstochové z pověření Lobkovice dojednal pomoc císaři Ferdinandovi, kterého moravští stavové nechtěli uznat. Pokusil se utéct, ale u Troubek byl dopaden. Po zatčení byl vyslýchán právem útrpným (dnes se jedná o místo Sarkandrovy kaple v Olomouci). Měl prozradit, o čem v Polsku jednal a co mu bylo svěřeno při zpovědi – Sarkander ale nic z toho neprozradil.


Mučení způsobilo řadu vážných zranění, podle očitých svědků prý při modlitbě breviáře otáčel listy jazykem, protože to nemohl činit rukama. Za necelý měsíc na následky mučení v žaláři zemřel. Podle posledních historických bádání byl Sarkander mučený neprávem; jeho soudce Václav Bítovský z Bítova byl po porážce stavovského povstání na Moravě odsouzen a popraven a smrt Jana Sarkandra byla shledána jako jeden z jeho zločinů.


Jan Sarkander byl pohřben v kostele Panny Marie na Předhradí, po zrušení kostela byly jeho ostatky přeneseny do kostela sv. Michala. Zde byly až do roku 1859, kdy byl část ostatků poslána do Říma a část uložena v bočním oltáři zasvěceném Janu Sarkanderovi. Lebka byla za beatifikačních slavností uložena do nového relikviáře v olomouckém dómu sv. Václava.


Beatifikační slavnost se konala 6. 5. 1860 a svátek Jana Sarkandera byl stanoven na den jeho smrti, 17. 3. Při úpravách církevního kalendáře po II. vatikánském koncilu došlo ale k přeložení svátku na 6. 5.
I když se snahy o kanonizaci objevily velmi brzy, krizí Rakouské monarchie a následnou válkou byly značně oddáleny. Slavnostní kanonizace proběhla za účasti papeže Jana Pavla II. 21. 5. 1995 v Olomouci (byl svatořečen společně se Zdislavou z Lemberka).

http://www.svatymichal.cz/historie/JanSarkandr.html

/Katulda/

Zobrazeno 3128×

Komentáře

Vianney

Často se zmiňuje jak katolíci v 17. století ubližovali protestantům. Ale že protestanti se taky na katolících značně vyřádili, na to už se zapomíná, nebo se o tom mlčí.

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka