List odvahy a pravdy

19. 6. 2009 0:00
Rubrika: Nezařazené

Před 60 lety vydali českoslovenští biskupové pastýřský list Hlas biskupů a ordinářů věřícím v hodině velké zkoušky.


Na 19. červen 1949 připadl svátek Božího Těla. V té době eskaloval spor mezi Katolickou církví a komunistickým státem a českoslovenští komunisté rozpoutali kruté pronásledování. Církev byla obrána o tisk, školy i další zařízení, v klášterech se objevovali komunističtí dohlížitelé, kněží byli šikanováni a v některých případech už i zatýkáni. Dosud nevídaný vrchol zasahování státu do církevních věcí představovalo nejprve násilné zrušení Katolické akce a následně zřízení komunisty ovládané stejnojmenné "Katolické akce", která měla sloužit k oblbnutí věřících a ovládnutí církve.

Za těchto okolností se katoličtí biskupové a ordináři rozhodli vydat pastýřský list, který by vysvětlil věřícím, co se děje a co mohou čekat. Byl pojmenován Hlas biskupů a ordinářů věřícím v hodině velké zkoušky a stal se v jistém smyslu listem odvahy a pravdy: nejenže prokázal odvahu a odhodlání biskupů vzdorovat pronásledování, ale též byl zkouškou odvahy a odhodlání kněží: kteří museli volit mezi věrností biskupům a strachem z kruté pomsty, která jim hrozila ze strany komunistických státních úřadů, pokud neuposlechnou zákazu a list přečtou.

List nesl datum 15. června a čten byl o svátku Božího Těla v řadě kostelů a na shromáždění věřících. Státní úřady učinily maximum proto, aby znemožnily šíření listu a pomocí výhrůžek donutily kněží upustit od jeho čtení. Přesto mnoho kněží list přečetlo, StB a místní úřady si pořizovaly jejich seznamy, které následně hrály hlavní roli při třídění kněží na ty "uvědomělé" a "reakční", mimo to zde samozřejmě byly bezprostřední tresty v podobě pokut, či delších vazeb. Např. Bohuslav Burian strávil za své čtení listu před průvodem Božího Těla ve vazbě téměř půl roku.

Jako malý vzorek poskytuji záznam z Kelče (okr. Valašské Meziříčí): Faráře Františka Mikulku navštívil v ranních hodinách s. Dr. Karel Augusta. Mikulka prohlásil, že pro něj jest samozřejmé, že pastýřský list čísti bude, i kdyby to pro něj mělo důsLEDKY. List byl také v Kelči dvakráte čten. Farář Mikulka jest vyloženě reakční a jest také znám jako politický exponent lidové strany. Dříve měl význačnou funkci v Kroměříži, kde byl rovněž silně politicky exponován. V Kelči si udržuje stále mezi bývalými lidovci silný politický vliv a maří dohodu v Národní Frontě.

Podrobnější studium těchto seznamů a hlášení je velmi poučné - nejen ohledně toho, jak byl který kněz statečný a jak velký podíl kněží kde list četl, ale též je z něj jasně vidět, že komunisté dosud zcela neovládali celý aparát a jejich vliv byl různý. Někde byly seznamy podrobné a vyčerpávající, někde stručné až ledabylé a někde dokonce u kněží chybí hlášení úplně. Zájemcům v tomto ohledu mohu doporučit knihu Jaroslava Pospíšila Hyeny v akci, na stranách 237-240 v ní najdete fotokopie těchto hlášení ze Zlínska. Kompletní text listu můžete nalézt coby přílohu v knize Václava Vaška Dům na skále 1: Církev zkoušená, na stranách 214-224.

 

Zobrazeno 2200×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka