Liturgické čtení

7. 6. 2009 0:00
Rubrika: Nezařazené

Křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.


1. čtení: Dt 4, 32-34. 39-40

Žalm: Žl 33 (32), 4-5. 6+9. 18-19. 20+22 Odp.: 12b

2. čtení: Řím 8, 14-17

Evangelium: Mt 28, 16-20

 

Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti.
Ježíš k nim přistoupil a promluvil: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.
Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa."

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka