Narození sv. Jana Křtitele

24. 6. 2009 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ježíš řekl o Janu Křtiteli: „Mezi těmi, kteří se narodili z ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel.“


Jan Křtitel přišel na tento svět asi půl roku před Kristem. Rodiče Alžběta a Zachariáš byli už pokročilého věku, Alžběta byla totiž neplodná, nemohla počít dítě. Jednoho dne se zjevil Zachariášovi v chrámě archanděl Gabriel a zvěstoval mu narození syna, který má dostat jméno Jan. Když Zachariáš žádal od Gabriela znamení pravdivosti proroctví, nechal ho Gabriel oněmět a ohlásil mu, že se mu zase vrátí řeč při narození dítěte. A tak se i stalo.
Nato ohlásil: „Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid…“

Když bylo Janovi 30 let, odešel do pouště a k Jordánu a hlásal všude příchod Mesiáše, Vykupitele. Kázal ohnivě a udělovat křest pokání. Pak se objevil u Jordánu sám Ježíš a dal se Janem pokřtít.
V Janu Křtitelovi spatřoval krutý Herodes nebezpečí pro sebe a svůj trůn. Když pak Jan veřejně odsoudil jeho cizoložství, události dostali spád. Druhá manželka Herodova, Herodiada štvala krále stále více a nakonec požadovala jeho hlavu. Sáhla po lsti. Navedla svou dceru, která si ji vyžádala. Herodes pak dál Jana Křtitele skutečně popravit. Salome pak matce hlavu Jana Křtitele odevzdala na míse. Tato scéna se stala námětem i pro mnohé umělce.

Jan Křtitel byl pochován asi v polovině 1.století v Samařsku. Jeroným později potvrdil pohřebiště v jednom ze svých spisů. Ale i další města tvrdila, že mají Janovu hlavu – Konstantinopole, Damašek, Emesa.

Úcta a tradice – 24.červen je doba slunovratu, nejdelší den v roce. Především ve středověku patřil Janův den k nejvýznamnějším svátkům, slavil se poutěmi, procesími a lidovými slavnostmi. Nejznámějším zvykem o svátku sv. Jana je asi tzv. svatojánský oheň, který se zapaluje v předvečer 24.června. Od 10. století se při něm prokazatelně pije svatojánská „láska“, víno posvěcené v kostele. I vodě ve studni se věnuje na sv. Jana zvláštní pozornost. Jan Křtitel je nejčastěji znázorňován s beránkem.

Jan Křtitel je patronem – Malty, Burgundska, Provence, Florencie, Amiens, tkalců, krejčí, kožešníků, koželuhů, barvířů, sedlářů, vinařů, hospodských, bednářů, kominíků, kovářů, tesařů, architektů, zedníků, kameníků, majitelů biografů, pastýřů, hudebníků, tanečníků, zpěváků, vinné révy, domácích zvířat, ovcí a jehňat, při abstinenci, proti padoucnici, proti bolestem hlavy, chrapotu, závratím, dětským nemocem, proti strachu, proti krupobití, karmelitánů, maltézských rytířů

Čerpáno z knihy: Rok se svatými

/Katis/

Zobrazeno 2586×

Komentáře

majkiii

Patronem majitelů biografů... :))) Zajímavé :) <br />
<br />
Pěkně napsáno :)

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka