Sv. Benedikt - "Modli se a pracuj"

11. 7. 2009 0:00
Rubrika: Nezařazené

Sv. Benedikt z Nursie – katolický mnich, zakladatel západního mnišství, od r. 1964 patron Evropy.


Ital z hor, který po krátkých studiích v Římě všechno opustil a odešel do samoty. Příkladný učitel všem, kteří následovali jeho příkladu. Zakladatel klášterů a západního řeholního hnutí. – sv. Benedikt z Nursie.
Narodil se kolem r. 480 v umbrijských horách střední Itálie jako dvojče společně se svojí sestrou Scholastikou. Jejich matka zemřela při porodu, proto se o děti starala pěstounka. Byl nadprůměrně rozumově nadaný a pocházel ze vznešené rodiny – proto byl poslán na vyšší studia do Říma. Kvůli špatné morálce římských studentů ale studium přerušil a odešel do kopcovitého kraje u Subiaca, kde žila menší skupinka asketů v modlitbě a sebezapírání. Poté odešel do osamělé jeskyně a začal žít tvrdým poustevnickým životem. Brzy na něho dolehla pokušení, měl ale také mimořádné zážitky a schopnosti, které mu zůstaly po celý život.
V nedaleké mnišské komunitě zemřel představený a mniši přišli za Benediktem se žádostí, aby převzal jeho úkol představeného. Benedikt váhal; poté ale úkol přijal a začal zavádět řád tak, jak to považoval za nejlepší. Mniši ale byli zvyklí na snadnější život a podle legendy se jej jeden mnich dokonce pokusil otrávit – Benedikt ale nad nápojem udělal kříž a otrávený pohár praskl. Benedikt se vrátil zpět do své jeskyně. Před lidmi se ale neuzavřel, a pokud chtěli žít podle jeho příkladu prací a modlitbou, rád je přijal. Brzy tak vzniklo dvanáct nových malých mnišských společenství. S částí mnichů se Benedikt vydal na jihovýchod a pro budoucí klášter vybral místo s troskami Jupiterova chrámu nad městem Cassinem. Území poznamenané pohanstvím tak zasvětil službě Bohu. Klášter zde byl vybudován v letech 529 – 532 a stal se střediskem živé víry i křesťanské kultury pro celou Evropu.
Benedikt viděl, že je pro mnichy nezbytná přísná řehole, podle které by řídili svůj společný život. Sestavil tedy „Regula“, pravidla, která se stala základem všech benediktinských klášterů Západu. Benedikt vycházel z Bible, hlavní důraz položil na důslednost ve službě Bohu, dokonalou poslušnost, pokoru, usilovnou a svědomitou práci. Benediktinským heslem se stalo „Ora et labora“ – Modli se a pracuj. Je jím označováno hledání Boha skrze modlitbu a skrze tělesnou i duševní práci.
Po vybudování kláštera na Montecassinu pomohl také své sestře Scholastice zřídit na úpatí téže hory také první klášter benediktinek.
Na Zelený čtvrtek 21. 3. 547 Benedikt zemřel. Nad jeho hrobem je hlavní oltář montecassinské baziliky. Papež Pius XII. ho nazval „otcem Evropy“ a papež Pavel VI. ho slavnostně vyhlásil patronem Evropy (24. 10. 1964).
Je patronem: Evropy, učitelů, horníků a speleologů, vzýván proti magii a v pokušeních a také jako pomoc v plnění náboženských povinností, při horečce, zánětech a otravách.
Bývá znázorňován jako benediktin s berlí, malým hadem nebo dráčkem, s havranem, chlebem a knihou, koulí, pohárem, rozpuklou mísou, sítem nebo trním

http://www.rajhrad.cz

/Katulda/

Zobrazeno 2205×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka