Sv. Marie Magdaléna

22. 7. 2009 0:00
Rubrika: Nezařazené

Dnes si připomínáme památku svaté Marie Magdalény.


Pocházela z Magdaly na západním břehu Tiberiadského jezera. V evangeliu je uváděna jako první mezi ženami, které doprovázely Ježíše a jeho učedníky (Lk 8,2-3). Spolu s Pannou Marií, apoštolem Janem a dalšími ženami stála pod Ježíšovým křížem (Jan 19,25; srov.Mt 27,56 a Mk 15,40) a byla při jeho pohřbu (Mt 27,61; Mk 15,47).

V neděli pak časně ráno byla mezi ženami, které přišly k prázdnému hrobu (Mk 16,1; Lk 24,10), setkala se se vzkříšeným Ježíšem a měla zprávu o tom oznámit jeho učedníkům (Jan 20,1-18; srov.Mk 16,9). Od doby svatého Řehoře Velikého ztotožňovala západní liturgie Marii Magdalénu s dalšími dvěma ženami: s Marií, sestrou Lazara a Marty (Lk 10,38-41; Jan 11,1 a násl.12,1 a násl.; srov.Mk 14,3-9 a Mt 26,6-13) a s nejmenovanou hříšnicí u stolu v domě farizea (Lk 7,36-50); východní liturgie však tyto tři ženy důsledně odlišuje.


Jisté je, že v Magdaleně získal Ježíš oddanou a nesobecky věrnou průvodkyni. Od prvního setkání jej doprovázela na každém kroku.


Těšila se z jeho úspěchů, naslouchala jeho slovům, doprovázela Krista na Křížové cestě. Byla přítomná jeho smrti a stála pod křížem, když už všichni odešli.


Památka svaté Marie Magdalény se v západní církvi slaví od 12.století.Modlitba
Svatá Marie Magdaléno, která jsi byla nejprve zklamána nepravou láskou, pomáhej nám nacházet v Pánu Ježíši zdroj veškeré milosti a útěchy na touhy našeho srdce.
Uč nás odvaze žít z víry, překonávat odsuzování druhých a nezmalomyslnět nad svou ubohostí.
Ať vůně tvé lásky, s níž jsi vzácným olejem potírala nohy Pánu života, i nás stále obrací s kajícností k Ježíši Ukřižovanému, který nás může zbavit jakéhokoliv hříchu.
Pomáhej nám svou přímluvou, abychom se stali zvěstovateli radosti a naděje ve Zmrtvýchvstalého Pána všude tam, kde schází pravý pokoj, víra a láska. Amen

Zdroj: poznámka z breviáře
http://lenny.signaly.cz/0902/-17

/Kikina/

Zobrazeno 3421×

Komentáře

Ester

Moje oblíbená svatá:-)<br />
<br />
Hezká modlitba, sem este nikdy zadnou k Marii Magdaleně neviděla....<br />
<br />
Stála pod křížem, když všichni učedníci kromě Jana zdrhli. Byla první, s kým se Kristus setkal po svým zmrtvýchvstání. Ona to šla zvěstovat učedníkům....kteří byli ze strachu před Židy zavřený ve večeřadle (minimálně tam ten samej den večer, kdy Ježíš prošel zavřenýma dveřma a zjevil se jim:-)) - Janovo evangelium:-))

Ester

mi vypadlo "tam byli":-)

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka