Patron mládeže - sv. Jan Berchmans

13. 8. 2009 0:00
Rubrika: Nezařazené

Mladý jezuita, patron především studující mládeže a všech, kteří slouží u oltáře.


Jan se narodil 13. března 1599 v dnešní Belgii. Protože jeho maminka v Janových devíti letech těžce onemocněla a Jan měl další čtyři sourozence, rozdělil Jan svůj čas na tři části – mezi svátostného Ježíše, za kterým denně chodil po cestě do školy i ze školy, pomoc doma a čas strávený u nemocné matky.


Byl schopný a nadaný, proto mu rodiče zajistili vzdělání u místních premonstrátů. Přestože Jan mezi ostatními studenty vynikal, musel z finančních důvodů studium ukončit. Ukázalo se ale, že kanovník dr. Froymond, který byl starý, potřebuje někoho, kdo by mu pomáhal – a tím byl právě Jan. Kanovník mu zprostředkoval další studium latiny na gymnáziu, které později převzali jezuité a pomohli mladému Janovi pokračovat v dalším vzdělávání.


Po přečtení životopisu sv. Aloise se v 17 letech rozhodl, že vstoupí do jezuitského řádu. 25. září 1616 oblékl řeholní hábit a v 19 letech složil sliby, po kterých byl poslán na další studia do Říma.


Janovou největší láskou byla eucharistie a služba u oltáře. Především láska a svatost, laskavost a stálá poctivost i v maličkostech – to byla náplň Janova života. Během pěti let v řádu se nedopustil žádného vědomého hříchu.


5. srpna 1621 začal chrlit krev. Druhého dne v určitém učeném sporu zastupoval jednoho doktora, který se nedostavil – Jan tento úkol hravě splnil, ale námaha v přeplněném sále byla pro něho příliš velkou zátěží. Přijal řádového generála a ve 22 letech zemřel (12. srpna 1621) – v rukou to, co pro něj bylo nejdražší: kříž, růženec a knížka řeholních pravidel.


Obyčejný Jan se stal neobyčejným světcem.


Jana blahořečil r. 1865 papež Pius IX. a svatořečil jej 22. ledna 1888 papež Lev XIII. Ten ho také prohlásil patronem především studující mládeže, s Aloisem Gonzagou a Stanislavem Kostkou pak za patrona mládeže obecně.


Jezuité (řád Tovaryšstva Ježíšova) slaví jeho památku 26. listopadu.


Bývá znázorňován s knihou, křížem a růžencem, lebkou a mariánským obrazem.

/Katulda/

Zobrazeno 2059×

Komentáře

dadinka

"Během pěti let v řádu se nedopustil žádného vědomého hříchu."...juj

Asterix

No z toho mi taky lezly oči z důlků :D Rád bych věděl, odkud tahle věrohodná informace pochází. A pak se divíme, kde se berou internetové kachny...

Ester

Janovou největší láskou byla eucharistie a služba u oltáře<br />
<br />
....tak to je mi taky blízký:-)

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka