Rottův protest

21. 8. 2009 0:35
Rubrika: Nezařazené

Před 65 lety vznesli diplomaté 5 neutrálních států v čele s nunciem Rottou protest proti pronásledování maďarských Židů a jejich deportacím.

 


Protest diplomatů neutrálních zemí, který zorganizoval apoštolský nuncius Angelo Rotta, představuje jeden z vrcholů boje o životy maďarských a v Maďarsku se skrývajících Židů, který v letech 1944-1945 mezi sebou svedla Třetí říše a šípové kříže na straně jedné a katolická církev, diplomaté neutrálních zemí a celá řada židovských a humanitárních organizací na straně druhé.

Ač veřejnosti nejznámějším mužem bojujícím za záchranu maďarských Židů je dnes švédský diplomat a bankéř Raoul Wallenberg (1912-??), po obsazení Maďarska Rudou armádou odvlečený NKVD, nejdůležitější osobou přímo na místě byl v tomto zápase apoštolský nuncius pro Maďarsko a Bulharsko, arcibiskup Angelo Rotta (1872-1965), který koordinoval snažení diplomatů a katolické církve.

Situace Židů v Maďarsku se začala zhoršovat na konci 30. let. V roce 1938 byl přijat první protižidovský rasový zákon, další pak následovaly v roce 1939 a 1941. Zákony měly téměř všeobecnou podporu, jedinou relevantní silou, která se postavila proti jejich přijímání, byla katolická církev. Zákony byly navzdory protestům církve a jednohlasné opozici biskupů v Senátu přijaty velmi hladce.

Maďarsko ovšem nemělo v úmyslu své Židy vyvraždit, jakkoliv jich v letech 1939-1943 několik tisíc zahynulo na nucených pracích. Proto se k jeho asi 700 tisícům Židům přidalo v průběhu druhé světové války i dalších asi 150 tisíc židovských uprchlíků, převážně z Polska. Především agnostičtí a nábožensky vlažní Židé začali konvertovat ke katolicismu, od čehož si slibovali minimálně lepší zacházení, ještě lépe však úplné uniknutí působnosti rasových zákonů.

Katolická církev se k novým konvertitům postavila velmi vstřícně, zmírnila podmínky pro křest a později začala i vydávat falešné křestní certifikáty. Spor o postavení konvertitů pak tvořil velkou část agendy nunciatury. Svatý stolec ústy svého nuncia opakovaně přednášel stanovisko, že "pokřtění Židé musejí být vyňati z působnosti rasových zákonů a se všemi Židy musí být jednáno lidsky".

V roce 1944 rostla v Maďarsku podpora a moc fanaticky antisemitské strany šípových křížů i nacistické Třetí říše. Neustále se střídaly vlády, docházelo k převratům a pokusům o převrat. Podle toho, kdo byl u moci a kdo měl navrch, se měnila i pozice Židů, několikráte byly zahájeny deportace. Rotta coby doyen diplomatického sboru v průběhu tohoto roku zorganizoval tři velké protesty neutrálních mocností (21. srpna, 17. listopadu a 8. prosince). Svými intervencemi zasáhli též papež Pius XII., švédský král a maďarští biskupové, díky těmto intervencím byly deportace několikráte zastaveny či zmírněny.

Mezi osobními intervencemi Rotty zaujímá zvláštní místo protestní nóta z 5. června, která se svým tónem značně vymyká běžné diplomatické komunikaci. Rotta v ní nejen ostře napadl nelidské zacházení se Židy a deportace samé, ale především také se sžíravou ironií systematicky kus po kuse rozcupoval výmluvy vlády, že nejde o deportace, ale o odvoz na nucené práce. Mimo jiné píše: "Když se odvážejí starci nad 70 a dokonce i nad 80 let, ženy pokročilého věku, děti, nemocní, ptáme se: Pro jakou práci jsou tyto bytosti určeny?"

Holokaustu padlo za oběť asi 550 tisíc maďarských a v Maďarsku se skrývajících Židů. Zbytek uprchl s pomocí neutrálních diplomatů ze země, nebo přežil v bezpečných domech jimi zřízenými, či v bezpečí, které jim poskytnula katolická církev, ať už ochranou židovských konvertitů ke katolicismu, či přímo ukrýváním Židů, což praktikovaly jak jednotliví křesťané, tak i oficiální církevní struktury.

Na závěr přidávám úryvek z kázání jednoho z velkých obránců maďarských Židů, biskupa Apora (1892-1945). Bylo předneseno na Bílou sobotu 1944:

"Kdo odmítá první příkaz křesťanství a vyhlašuje, že zde jsou lidé, skupiny a rasy, které mohou být nenáviděny a pronásledovány, kdo předpokládá, že lidé jako černoši či Židé mohou být týráni, musí být považován za pohana, byť by se sám vydával za křesťana. Každý, kdo schvaluje týrání lidí, nebo se na něm podílí, páchá těžký hřích."

 

 

 

 

Zobrazeno 4373×

Komentáře

Ester

Cinik: "Nicméně díky intervencím a odkladům asi čtvrt milionu Židů přežilo."<br />
Díky Bohu za každýho člověka, který přežil. Myslím ale, že jich - právě i díky zprávě Wetzlera a Vrby, která přišla včas, před zahájením deportací maďarských Židů - mohlo být podstatně víc.

Cinik

@Ester: Jediná věc, která ze strany světa přicházela v úvahu a mohla být účinná, bylo bombardování vyhlazovacích táborů. Vzhledem k tehdejší situaci přicházelo v úvahu pouze kobercové bombardování.<br />
<br />
Jinak si nedokážu představit žádný účinný krok, který by svět mohl udělat.

Zobrazit 15 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka