Sv. Josef Kalasanský

25. 8. 2009 0:00
Rubrika: Nezařazené

Dnes slavíme památku kněze, zakladatele piaristů a patrona dětí a křesťanských základních škol.


Josef se narodil 11. března 1556 na hradě Calasanza v severním Španělsku. V 15 letech odešel studovat práva. Vynikal zde nejen nadáním ke studiu, ale také zbožností a už při studiu filozofie začal toužit po kněžství. Neměl to ale nijak jednoduché – zemřela mu matka a ve stejnou dobu padl v boji s Portugalci jeho starší bratr. Otec proto naléhal, aby se oženil a převzal panství, Josefovi se ale podařilo získat otcův souhlas k doktorátu z teologie a ke studiu se vrátil. Stále se ale modlil o Boží pomoc, aby se mohl stát knězem – ta nakonec přišla v podobě nemoci, při níž dal otec souhlas, že v případě uzdravení se Josef může stát knězem.
Kněžské svěcení přijal Josef 17. prosince 1583 a převzal správu farnosti v Albarazinu, odkud byl odvolán, aby sloužil nemocnému otci. Poté vykonával službu na leridském biskupství, poté v uralské diecézi jako generální vikář. Za osm let působení diecézi pozvedl a on byl poslán jako misionář do Pyrenejí.
Většinu svého dědictví rozdělil mezi své sestry a chudé a jako poutník odešel do Říma, kde navštěvoval věznice, nemocnice a chudobince a ujímal se mladých, kteří neměli kde bydlet. Jako asketa trávil noční hodiny na modlitbách. Jako člen bratrstva křesťanské nauky učil v chrámech i na veřejných prostranstvích. Pro zanedbané děti, které neměly možnosti vzdělání, otevřel školu ve farnosti sv. Doroty, která se tak stala první bezplatnou základní školou v Evropě.
Škola získala brzy tisíc dětí a Josef jí dal podobu sdružení Řeholních kleriků zbožné školy s lidovým pojmenováním piaristi. Od papeže Pavla V. získali r. 1617 potvrzení kongregace s jednoduchými sliby a později od Řehoře XV. povýšení na řeholi se sliby slavnými.
R. 1634 vznikla první provincie i na Moravě. Piaristi působili např. v Mikulově, Strážnici nebo Lipníku nad Bečvou.
V této době je Josef v Římě obžalován pro údajný přátelský vztah ke Galileu Galielovi. Když původce pomluv viděl, že neuspěl, pokračoval s očerňováním Josefa dál, přičemž poukazoval na Josefovo stáří jako příčinu údajné neschopnosti. Josefa tak vystřídal Štěpán, to ale vedlo k úpadku kázně a r. 1646 byly kongregaci odňaty její výsady.
R. 1669 papež Klement IX. opět povýšil piaristy na řád a jeho zakladatel byl r. 1748 papežem Benediktem XIV. Blahořečen a 1767 kanonizován.
Pius XII. jej pak r. 1948 prohlásil za patrona křesťanských základních škol na celém světě.

Sdílet

Komentáře

Albrecht Dekuji

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka