Sv. Matouš

21. 9. 2009 0:00
Rubrika: Nezařazené

Dnešní den si církev připomíná jednoho ze čtyř evangelistů, sv. Matouše.


O jeho životě mnoho nevíme – v bibli se můžeme dočíst, že byl celník a výběrčí daní v Kafarnau pravděpodobně ve službách Heroda Antipy (Mt 9,9). Marek a Lukáš přitom uvádějí jeho druhé jméno Levi a Marek dodává, že se jednalo o syna Alfeova. Jeho jméno můžeme najít také ve všech seznamech apoštolů (naposledy ve Skutcích apoštolů).

Po seslání Ducha svatého působil nejdříve mezi židy v Palestině, pro ně také napsal aramejsky evangelium – jeho dnešní řecký text je překladem.

Starokřesťanská tradice se dále zmiňuje o Etiopii, Persii a Pontu u Černého moře.

Je uctíván jako mučedník, v 11. století mu byl v jižní Itálii postaven kostel, kde najdeme jeho ostatky. Západní křesťané jej slaví 21. září, kdežto ve východní církvi je připomínán 16. listopadu.

Sv. Matouš je patronem účetních, celníků a výběrčích daní a také např. města Salerna.

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka