Daniel, prorok

17. 12. 2009 3:06
Rubrika: Nezařazené

Daniel pocházel ze šlechtické rodiny, z pokolení Judova (Dan.1.3-7). Náležel k Izraelitům, které Nabuchodonozor přivedl jako dvorní úředníky do Babylonu. Spolu se svými třemi druhy, Ananiášem, Azariášem a Mísaelem, se zařekl jíst nečistá jídla (Dan.1.8-16). Když odmítli poklonit se modle, byli jeho druhové hozeni do ohnivé pece, odkud byli zázračně vysvobozeni (Dan.3.1-90).


Daniel četl králi Belšasarovi, jenž  zneuctil posvátné chrámové nádoby z Jeruzaléma při své hostině, tajemný nápis na stěně (Dan.5.1-30), jenž pravill: "Mene, mene tekel ufarsin (zpočteno, zváženo a sesčteno), což bylo přímé poselství toho, co se stane s babylonskou říší. Za krále Dareia byl vhozen do lví jámy, ale lvi mu neublížili (Dan.6.1-29). Ve své knize popisuje dobu příchodu Mesiáše. Císařovna sv. Helena přenesla jeho ostatky do Cařihradu.

Samotná biblická kniha pojednávající o životě a zjeveních proroka Daniela není zcela uznána v židovském kánonu. Jsou známé některé její pasáže, které se objevují až v pozdějším řeckém překladu Písma Septuagintě (Zuzana, Zpěv mládenců v ohnivé peci,...). Daniela samotného Židé navíc ani nepovažují za proroka (kniha je záměrně vložená do spisů). I přesto však Daniel plní velmi důležitý úkol - je svědkem zapečetění knihy, která má být otevřena v soudný den a ml tu čest spatřit muže ve lněném rouchu, který je dnes biblickými exegety vysvětlován jako postava samotného Ježíše Krista.

Jeho památka není v západní církvi pevně zavedena (jen Němci si jej připomínají jako patrona horníků 21.července). Jeho připomínka se proto slaví jen ve východní církvi, která si jej připomíná záměrně v tento den, kdy začíná bližší příprava na Vánoce.

Zobrazeno 2542×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka