Daniel, prorok

17. 12. 2009 3:06
Rubrika: Nezařazené

Daniel pocházel ze šlechtické rodiny, z pokolení Judova (Dan.1.3-7). Náležel k Izraelitům, které Nabuchodonozor přivedl jako dvorní úředníky do Babylonu. Spolu se svými třemi druhy, Ananiášem, Azariášem a Mísaelem, se zařekl jíst nečistá jídla (Dan.1.8-16). Když odmítli poklonit se modle, byli jeho druhové hozeni do ohnivé pece, odkud byli zázračně vysvobozeni (Dan.3.1-90).


Daniel četl králi Belšasarovi, jenž  zneuctil posvátné chrámové nádoby z Jeruzaléma při své hostině, tajemný nápis na stěně (Dan.5.1-30), jenž pravill: "Mene, mene tekel ufarsin (zpočteno, zváženo a sesčteno), což bylo přímé poselství toho, co se stane s babylonskou říší. Za krále Dareia byl vhozen do lví jámy, ale lvi mu neublížili (Dan.6.1-29). Ve své knize popisuje dobu příchodu Mesiáše. Císařovna sv. Helena přenesla jeho ostatky do Cařihradu.

Samotná biblická kniha pojednávající o životě a zjeveních proroka Daniela není zcela uznána v židovském kánonu. Jsou známé některé její pasáže, které se objevují až v pozdějším řeckém překladu Písma Septuagintě (Zuzana, Zpěv mládenců v ohnivé peci,...). Daniela samotného Židé navíc ani nepovažují za proroka (kniha je záměrně vložená do spisů). I přesto však Daniel plní velmi důležitý úkol - je svědkem zapečetění knihy, která má být otevřena v soudný den a ml tu čest spatřit muže ve lněném rouchu, který je dnes biblickými exegety vysvětlován jako postava samotného Ježíše Krista.

Jeho památka není v západní církvi pevně zavedena (jen Němci si jej připomínají jako patrona horníků 21.července). Jeho připomínka se proto slaví jen ve východní církvi, která si jej připomíná záměrně v tento den, kdy začíná bližší příprava na Vánoce.

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka