Ludvík Lazar Zamenhof

15. 12. 2009 0:00
Rubrika: Nezařazené

Roku 1859 se narodil autor esperanta a jeho první spisovatel – Ludvík Lazar Zamenhof. Výročí jeho narození slaví esperantisté také jako tzv. Zamenhofův den.


Polák ruskožidovského původu, rodiče doma mluvili rusky. Oční lékař, který sám ovládal dvanáct jazyků.

Zamenhof si myslel, že hlavní příčinou nedůvěry a nepřátelství mezi národy způsobují právě jazykové bariéry. Problematikou jazyků se zabýval už na gymnáziu, později vystudoval lingvistiku a chtěl pokračovat filologií, ale nakonec pracoval jako oční lékař.

Různé jazyky ale nepovažoval za překážku natolik velkou, aby s ní nešlo nic dělat, a vytvořil a sám následně propagoval nový umělý jazyk – esperanto.

Roku 1887 si zvolil vskutku příznačný pseudonym Dr. Esperanto (Dr. Doufající) a vydal první učebnici tohoto jazyka. Považoval za důležité, aby byl jazyk spojen s vlastní tvorbou, proto v něm psal básně. Jejich literární hodnota ale není nikterak velká a jejich význam je tedy spíše popularizační.

Esperantu zasvětil celý svůj život, vydal několik učebnic a slovníků.

Přeložil také velké množství děl světové literatury, určitě nejde opominout překlad Starého zákona, dále např. Hamleta od Shakespeara, dílo od Dickense nebo Schillera, Andersenovy pohádky aj.

Zemřel 14. dubna 1917 ve Varšavě.

 


Esperanto je v současné době rozšířené asi ve 115 zemích celého světa, nejvíce ve střední a východní Evropě, Brazílii, Číně a východní Asii.

I když žádná země nepřijala esperanto jako svůj úřední jazyk, je používáno komunitou velkého počtu lidí (odhaduje se asi 100 000 – 2 000 000 mluvčích, přičemž asi 1 000 tvoří mluvčí rodilí). V současné době je využíváno pro cestování, dopisování, mezinárodní setkávání, kongresy, vědecké diskuze, ale také oblast umění nebo zpravodajství.

Slovní zásoba je především ze západoevropských jazyků, morfémy jsou neměnné a esperanto má tedy mnoho společného s jazyky, jako je čínština, zatímco struktura slov připomíná např. japonštinu, svahilštinu nebo turečtinu.

Zajímavostí je, že esperanto je jediným schváleným umělým liturgickým jazykem katolické církve – r. 1990 vydal Svatý stolec dokument Norme per la celebrazione della Messa in esperanto, kterým je dáno, že se může sloužit mše sv. v esperantu bez dalšího zvláštního povolení.

V České republice byl v březnu r. 1969 založen v Brně Český esperantský svaz, r. 2005 se z něj vydělila sekce mládeže jako Česká esperantská mládež.


http://mladez.esperanto.cz/
http://www.esperanto.cz/

Zobrazeno 1568×

Komentáře

Dan-Housar

To je tento jazyk tak rozšířený? Já ho měl za téměř vymřelý. Asi nežiji na správném místě nebo se nepotkávám s těmi správnými lidmi :-D V životě jsem nepotkal nikoho, kdo by ten jazyk aspoň trochu uměl :-(

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka