Matka Boží, Panna Maria

1. 1. 2010 0:00
Rubrika: Nezařazené

Dnes slavíme slavnost Panny Marie, Matky Boží.


Církev na počátku nového roku jej celý svěřuje pod ochranu Bohorodičky.

Nový rok je osmým dnem od slavnosti Kristova narození. Tedy den, kdy se vykonávala obřízka a kdy byl obřezán také Ježíš. Ježíš i Maria – ačkoliv oba bez hříchu – se oba podrobili od počátku pozemskému životu. Maria byla plná pokory – pokora je postojem plné pravdy.

Připojme se i my k Mariinu chvalozpěvu:

 

Velebí má duše Hospodina

a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.

Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,

že mi učinil veliké věci těm, který je mocný. Jeho jméno je svaté.

A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.

Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.

Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil,

hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.

Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,

jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům navěky.

Sláva Otci i Synu …Na dnešní den přenesla římská církev památku Bohorodičky v 6. století, kterou původně Byzantská církev stanovila na 26. prosince. Mezi narůstajícími mariánskými svátky byl r. 1931 zaveden na 11. října svátek Mateřství Panny Marie, který byl po II. vatikánském koncilu zrušen a jeho obsah znovu převeden na 1. leden. Do té doby začínal rok svátkem Obřezání Páně…

1. leden je zároveň Světovým dnem míru.

Zobrazeno 1467×

Komentáře

Eowyn

Maria, odevzdávám Ti celý tento rok 2010, který právě začíná. Ochraňuj a veď nás k Synu svému, ať nezbloudíme a celý rok ať věrně k Němu jdeme a Jeho nalézáme.

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka