Popeleční středa

17. 2. 2010 0:00
Rubrika: Nezařazené

Dnešním dnem vstupujeme do doby postní...


Zavedení Popeleční středy se datuje někdy od 6.-7. století, kdy byl začátek postního období přeložen ze 6.neděle před Velikonocemi na předcházející středu, aby se z postní doby vyčlenily jednotlivé neděle, které nejsou chápany jako postní den.

Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc.
Popeleční středa je v katolické církvi dnem přísného postu (půst od masa a půst „újmy“ – jen jednou za den úplné nasycení.

Od konce 11.století se na Popeleční středu uděluje popelem znamení kříže na čelo (popelec) s formulí: „Pamatuj si, že prach jsi a v prach se obrátíš“. Popel, symbol smrti a nicotnosti se získává ze spálených palmových a olivových ratolestí, v našich krajích „kočiček“ – posvěcených v předešlém roce na Květnou neděli.
Znamení popelce na čele symbolicky naznačuje stav člověka, který před Bohem vyznává své nepravosti, hříchy a vyjadřuje vůli se vnitřně obrátit.

Pro mnohé lidi je půst často určitým blokem v roku, kdy mají konat dobré skutky, přijímat Boha dennodenně, být příkladem jiným, hledat Boží vůli. Toto by však křesťanovi mělo být přirozené a „samozřejmé“ neustále.
V postní době jsou osvědčenými prostředky – modlitba, mše svatá, odříkání (nejen v jídle), dobrodiní ve prospěch těch, kdo jsou na tom hůře. Tyto prostředky jsou posílením. Především však jde o obrácení srdce, vnitřní pokání a obnovu, znovunalézání pravé a správné cesty. Bez toho by i vnější kající skutky zůstaly neplodné a lživé. Doba postní je obzvlášť příhodná pro smíření nejen se sebou samým, ale i bližním. Možná se nás také v tomto období bude více než jindy dotýkat Podobenství o marnotratném synu (Lk 15, 11-32).

Epištola: K, 5,20 – 6,2:
Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy. Na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem! Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám se ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. Jako spolupracovníci na tomto díle vás napomínáme, abyste milost Boží nepřijímali naprázdno, vždyť je psáno: v čas příhodný jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti přispěl na pomoc. Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!


Zdroje:
http://www.vira.cz/popelecni-streda
http://www.ruzenec.cz/

/Katis/

 

Sdílet

Komentáře

svíce Prosíme Tě,dej nám Pane sílu,chceme začít......

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka