Světový den zasvěceného života

2. 2. 2010 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: tema:rady-hnuti

Jako každý rok, i letos si připomínáme světový den zasvěceného života – letos už po čtrnácté.

 


 

Když se roku 1994 sešli biskupové, bylo to právě nad tématem zasvěceného života. O dva roky později pak papež Jan Pavel II. vydal Posynodální apoštolskou adhortaci o zasvěceném životě a jeho posláním v církvi a ve světě a ve svém poselství z 6. ledna 1997 prohlásil 2. únor Světovým dnem zasvěceného života.

V naší zemi má tradici od r. 1990, kdy řeholní společenství „vyšla z katakomb“ po dlouhých desetiletí, kdy byla pronásledována komunisty.

Dnešní den nás všechny zvláštním způsobem vybízí ke chvále a děkování za dar zasvěceného života, zároveň ho představuje a podporuje a v neposlední řadě je určen právě zasvěceným osobám, aby společně slavily své povolání a poslání v církvi i ve světě.

2. únor je liturgickým svátkem Uvedení Páně do chrámu: Maria s Josefem „přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: Všechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu!“ (Lk 2,22-23). Ježíš je zasvěcen Otci – přišel na svět, aby plnil jeho vůli.

V současné době žije v ČR asi 3 000 řeholních sester a řeholníků.


Zdroj:

www.cirkev.cz

http://udalosti.signaly.cz/0902/svetovy-den-zasveceneho-zivota

Zobrazeno 1334×

Komentáře

dromedar

Dvojí postřeh:<br />
Ptám se, jaká je souvislost mezi starozákonním příkazem o zasvěcení prvorozených Hospodinu a Ježíšovým zasvěcením Otci.<br />
Pokud bych měl sám odpovědět, řekl bych, že první je maximálně mlhavým předobrazem druhého. Citovaný verš z Lukáše neříká nic o Ježíšově identitě Božího Syna (i když můžeme jít za literní smysl a vidět, že Ježíš je zasvěcen Hospodinu ještě i plněji a hlouběji), ukazuje jen, že to byl "plnokrevný Izraelita".<br />
<br />
Když jsem se s překvapením dozvěděl, že je dnes den zasvěceného života, nijak se mi to nespojilo se zasvěcením malého Ježíše v chrámě - ale s Annou a Symeonem - to jsou dva z více takových dost "mnišských" zjevů v Písmu, dva lidé žijící se silným zaměřením k eschatologickému království Božímu...

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka