Svátek Božího milosrdenství

11. 4. 2010 0:00
Rubrika: Nezařazené

První neděli po Velikonocích slavíme Svátek Božího milosrdenství


A to na přání samotného Ježíše, který své přání řekl ve vidění  Faustyně Kowalské, svatořečené řeholnici z minulého století. Život sv. Faustyny a její výjimečné poslání je příběhem velké lásky i velkého utrpení.

Narodila se 25. srpna 1905 v polské vesničce Glogowiec, do školy chodila jen tři roky, protože byla z početné rodiny a velmi brzo, již v roce 1921 musela začít pracovat. Vynikala neobyčejnou zbožností a láskou k Ježíši, ale i milým a sympatickým chováním k lidem. Jako chudá dívka měla jen malý předpoklad stát se řeholnicí, neboť podmínkou pro vstup do kláštera bylo věno, které neměla. Co však měla, byla vidění a slyšení Ježíše, který ji vedl po svých cestách až do Kongragace Matky Božího milosrdenství.  Vynikala také pokorou, dokázala snášet mnoho utrpení z lásky k Ježíši, snad právě pro tyto vlastnosti si ji Ježíš vybral, aby skrze ni sdělil lidem velikost svého milosrdenství, jež může zahladit všechny hříchy. Doslova jí řekl:

"Dnes posílám celému lidstvu tebe se svým milosrdenstvím. Nechci zraněné lidstvo trestat, nýbrž toužím je vyléčit přivinutím na své milosrdné Srdce. Trestám jen tehdy, když mě k tomu sami nutí, má ruka se narada chápe meče spravedlnosti, přede dnem spravedlnosti posílám den milosrdenství."

V roce 1931 řekl Ježíš Faustyně:

"Dcero má, říkej celému světu o mém nesmírném milosrdenství. Toužím, aby svátek Milosrdenství byl útočištěm a úkrytem pro všechny duše a zvlášť pro ubohé hříšníky. V tento den je otevřeno nitro mého milosrdenství; celé moře milostí vylévám do duší, které se ke zdroji mého milosrenství přiblíží. Duše, která přijme svátot smíření a svaté přijímání, dosáhne úplného odpuštění vin a trestů. Ať se žádná duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak šarlat. Mé milosrdenství je tak veliké, že jím nepronikne žádný rozum...

Fragmenty z Deníčku sv. Faustyny Kowalské - brožurka Boží milosrdenství - Tvá naděje a záchrana

                                                                                                                                /růžetrnitá/

 

Sdílet

Komentáře

Eva66 Svátek Božího milosrdenství patří mezi mé nejoblíbenější. Hned po neděli vzkříšení slavíme Ježíšovo milosrdenství. Připomínejme si jej i během roku, když narážíme na své limity.

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka