Doktor, který nosil „Karmel" v srdci.

27. 7. 2010 0:00
Rubrika: Nezařazené

Blahoslavený Titus Brandsma, OCarm.


se narodil 23.2.1881 ve Frísku na území Holandska. Pokřtěn byl jménem Siard. Měl pět sourozenců, z nichž čtyři si později zvolili řeholní povolání. Siard již jako dítě miloval Pannu Marii a jako student františkánského gymnázia v Megene u Nejmeegen toužil po zasvěceném životě v její službě. Proto v sedmnácti letech vstoupil do karmelitánského kláštera v Boxmeeru, kde přijal nové jméno Titus.

Roku 1905 přijal kněžské svěcení a pak v dalším studiu pokračoval na Gregoriánské universitě v Římě. Odtud se po dosažení doktorátu v roce 1909 vrátil do Oss, kde ve vyšší řádové škole ve funkci docenta po 15 let přednášel.Své karmelitánské povolání žil důsledně, s horlivostí a láskou. Sílu pro množství svých aktivit i vnitřní klid, který z něj vyzařoval navenek, čerpal při adoraci před svatostánkem. Významnou roli v jeho životě hrála zásada, které učil ostatní bratry a studenty:
„Každá práce musí být poznamenána pečetí lásky k Ježíši."
'
Jeho druhé motivační předsevzetí bylo toto:
„My, karmelitáni musíme být druhou Marií, druhou Bohorodičkou. Také v nás se musí rodit Bůh. Jako Marii vedla přítomnost Boha k pokorné a láskyplné službě bližním, podobně i naše spojení s Bohem se musí odrážet ve skutcích blíženské lásky
."
Zabýval se evangelizací skrze sdělovací prostředky, a to zejména novinářskou činností. Byl zakladatelem časopisu s mariánským zaměřením a šéfredaktorem místních novin. Založil veřejnou knihovnu. Podílel se na redigování holandské katolické encyklopedie a arcibiskup z Utrechtu ho jmenoval církevním asistentem pro vydávání všech katolických časopisů v zemi.

Otec Titus Brandsma od roku 1934 neohroženě vystupoval proti fašistické ideologii. Často upozorňoval na vzrůstající nebezpečí národně-socialistického hnutí. Když rozkazem nacistů byly do služeb tohoto hnutí postaveny i katolické spolky, biskupové vydali pro katolíky zákaz členství v těchto organizacích. Otec Titus měl za úkol sdělit to redaktorům katolického tisku. V prosinci 1941 bylo dáno nařízení uveřejnit inzerát, vyzývající ke vstupu do nacistických organizací.  Titus Brandsma však zaslal do redakcí upozorňující list, že z morálních důvodů takový inzerát nemohou vytisknout. V tomto dopise ředitele katolických novin a časopisů povzbuzoval a vyzýval i k boji proti smrtonosné ideologii. Proto byl Titus gestapem 19.1.1942 zatčen a uvězněn v Scheveningenu. V březnu byl přemístěn do koncentračního tábora Amersfoort u Hilversumu. Tam měl ještě dost sil k povzbuzení a službě spoluvězňům, které smiřoval s Bohem a snažil se jim ulehčit jejich trápení vyprávěním zábavných příběhů. Čas o samotě prožíval v radosti vyvěrající z ponoření se do Boží přítomnosti. Byl mužem, který si uměl pravý „Karmel" vytvořit všude, protože ho nosil v srdci.

Cesta do Dachau vedla ještě přes zastávku v Scheveningenu a věznici v Kleveri. Do vyhlazovacího tábora Dachau dorazil 19.6.1942 v dobytčím vagonu. Po obdržení pruhované blůzy s číslem 30492 byl zařazen na polní práce ve vzdálenosti dvou kilometrů od vězeňského bloku. Po práci se ještě snažil poskytovat duchovní službu spoluvězňům a modlit se růženec. Již v půli července však byl na konci sil. Na nemocniční blok byl přestěhován 17.7. a jeho tělo mělo lékařům sloužit k pokusům. Po injekci s fenolovou kyselinou zemřel 26.7.1942 ve 14 hodin. O tři dny později byl spálen a pro příbuzné byla na oznámení jako příčina smrti uvedena střevní infekce.

Jednoduchost modlitby
Titu Brandsmovi je připisována tato krátká moudrá věta: Modlitba není oázou na poušti života, je život sám.
Svůj růženec prý před smrtí nechal ošetřovatelce, která měla za úkol aplikaci fenolové injekce. Protože se neuměla modlit, naučil ji na zrnkách růžence místo celého Zdrávas říkat jen: „Pros za nás hříšné!"
Skrze tuto prostou krátkou modlitbu se obrátila k Ježíši...

Papež Jan Pavel II. Tita Brandsmu blahořečil 3.11. 1985

Modlitba:
Všemohoucí a milosrdný Bože, tys dal blahoslavenému Titu Brandsmovi sílu snášet útrapy věznění s láskou a službou druhým až po vydání života za spravedlnost; pomáhej i nám, kteří dnes slavíme jeho památku, abychom pod Tvou ochranou obstáli v každém nebezpečí. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Zdroj: http://sancti.catholica.cz/KARM-03.pdf
http://www.ikarmel.cz/kniha/Titus-Brandsma_10051.html

 

Zobrazeno 1301×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka