Soli Deo - kardinál Stefan Wyszyński

3. 8. 2010 0:00
Rubrika: Nezařazené

V dnešní den si připomínáme výročí narození a zároveň i kněžského svěcení významného polského primase, monhými nazývaného primasem tisíciletí - kardinála Štefana Wyszyńského.


Stefan Wyszyński se narodil 3. srpna 1901 v obci Zuzel nad Bugiem jako druhé dítě v rodině Stanislawa a Julianny Wyszyńskich. Maminka mu zemřela v dětství.

 

Po studiu na gymnaziu, malém semináři a nakonec v letech 1920-1924 byl studentem Wyższego Seminaria Duchownego we Włocławku. Kněžské svěcení přijal v den svých narozenin 3.8.1924.  Pokračoval ve studiích na Katolické univerzitě v Lublinu, která zakončil doktorátem. Po vypuknutí druhé světové války se ukrýval před gestapem. Po skončení války se vrátil zpět do Włocławku, kde reorganizoval seminář a zastával funkci rektora. Roku 1946 ho papež Pius XII. jmenoval lubliňským biskupem. Do svého biskupského erbu dal slova „Soli Deo" (Jedinému Bohu). Služba Bohu samotnému skrze Marii byla patrná v celém jeho životě. Po smrti kardinála Augusta Hlonda roku 1948 byl Wyszyński jmenován arcibiskupem metropolitou hnězdněnským a varšavským, primasem Polska. Roku 1953 ho papež Pius XII jmenoval kardinálem. V témže roce byl internován a uvězněn na několika místech: v Rychwałdě Królewském, Stoczku Warmińském, Prudniku a Komańczi. Na posledním místě své izolace 16. května 1956 napsal text Jasnohorské sliby národa polského (Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego).

V letech 1957 - 1966 se pod jeho vedením konaly oslavy tísiciletého výročí pokřesťanštění Polska, které se satyl později inspirací por desetiletí duchovní obnovy národa v Ceskoslovensku.

V březnu 1981 mu byla diagnostikována rakovina, které za dva měsíce dne 28.května, v den Nanebevstouopení Páně, podlehl.
Pohřeb kardynála Wyszyńského byl slavnostním okamžikem, kterého se zúčastnilo mnoho představitelů církevníhío života, mj. i kardinál František Tomášek. Mši svatou sloužil sekretář státu Vatikán, Agostino Casaroli. Před tisícovkami shromážděných věřících byla čtena homilie papeže Jana Pavla, po níž přednesl svou homilii ještě kardinál Macharski.

28.května byl započat z iniciativy papeže Jana Pavla II. proces blahořečení kardinála Stefana Wyszyńského.

Anna Rastawicka, která pracovala 12 let v sekretariátu kardinála Wyszyńského (1969-1981) vydala svědectví, z něhož si můžeme přečíst některé pasáže:

Stefana kardinála Wyszynského můžeme bez přehánění nazvat duchovním bratrem sv. Františka i celé františkánské rodiny. Sám patřil do III. františkánského řádu od doby seminárních studií.
Když v tomto listu z 19. listopadu 1959 mluví o aktuálnosti františkánského ducha, uvádí slova Svatého otce Jana XXIII. ze 4. dubna 1959: „Velice si přejeme, aby svatý František sestoupil na zemi v dílech svých následovníků, odstranil hrozící zlo, vnesl naději na lepší časy, a aby tento apoštol pokání a lásky ty lidi, kteří se nechali ovládnout různými zlozvyky, dovedl k tomu, aby si zamilovali a osvojili vyšší hodnoty. Zachovávejte věrně svou řeholi, hlásejte Boží slovo s první horlivostí, a pokud bude třeba mlčet, ať je hlásá váš život."

Nyní se zastavme nad tím, co bylo nejdůležitější v životě sv. Františka i v životě Božího služebníka Stefana kard. Wyszynského. Sv. František volal: „Láska není milována!" A kard. Wyszynski učil: „Lidé říkají: čas jsou peníze, ale já vám říkám, že čas je láska." Bůh, který je Láska, byl v životě sv. Františka na prvním místě, nade všecko. Také v životě kard. Wyszynského nebylo nic nad Boha. Heslem jeho života bylo: „Soli Deo. - Samému Bohu." Jen Bohu sloužil, pouze na Boha spoléhal, jedině Bohu hrdinsky věřil v letech pronásledování církve, v době tříletého uvěznění 1953-56. Věřil, že láska zvítězí, sám odpouštěl a učil národ odpouštět.

Když se blížilo jubileum Tisíciletí křtu Polska, napsal spolu s celým biskupským sborem list německým biskupům, ve kterém vyslovil důležitá slova: „Odpouštíme a prosíme za odpuštění." V Polsku se mu za to dostalo ze strany tehdejší vlády obvinění ze zrady a odsouzení. Kardinál Wyszynski neustoupil z cesty lásky a odpuštění. Při slavnosti Tisíciletí křtu Polska prohlásil ve Varšavě: „Miluj svého bližního, a to každého! Toho, jenž má v srdci žár, i toho, který nosí v hrudi kámen. Toho, jenž k tobě natahuje bratrskou dlaň, i toho, který tě očima probodává. Každého! Bůh nedělá hranice, nezavádí je mezi lidmi. Zvítězí ten - třebas byl sražen a zdeptán - kdo miluje, ne však ten, jenž v nenávisti deptá. Takový prohrál! A zvítězil už dnes - třebas leží pošlapán na zemi - kdo miluje a odpouští, kdo tak jako Kristus dá své srdce, ba i život za své nepřátele."

Kardinál Wyszyński vyhlásil křížové tažení lásky. Jeho základem je deset bodů programu všedního života:

1. Měj v úctě každého člověka, neboť v něm žije Kristus.

2. Smýšlej dobře o všech. O nikom nesmýšlej špatně.

3. Mluv vždy příznivě o druhých. Nemluv špatně o bližních. Naprav křivdu způsobenou slovem. Nevyvolávej mezi lidmi neshody. Sjednocuj srdcem i slovem.

4. Mluv s každým jazykem lásky. Nezvyšuj hlas. Neproklínej. Nedělej nepříjemnosti. Nevháněj do očí slzy. Uklidňuj a prokazuj dobrotu.

5. Všem všechno odpouštěj. Nechovej v srdci nevraživost. Vždy jako první natáhni ruku k smíru.

6. Konej vždy v prospěch bližního. Čiň dobře každému, jako by sis přál, aby se dělalo tobě. Nemysli, nač máš právo, kdo je vinen, ale co ty dlužíš druhým.

7. Aktivně spolupracuj v utrpení. Rád pospěš s pomocí, radou, útěchou, srdcem.

8. Pracuj svědomitě, neboť z plodů této práce mají užitek jiní, tak jako ty užíváš práce druhých.

9. Zapoj se do společné pomoci bližnímu. Otevři ruku chudým a nemocným. Uděluj ze svého. Snaž se vidět potřebné kolem sebe.

10. Modli se za všechny, i za nepřátele.

 

Autoři: daniel a ViZ

Zdroje:

cs.wikipedia.org'
pl.wikipedia.org

http://www.sfr.cz/stranky/poutnik_detail.aspx?id=607

 

 

 

 

Zobrazeno 2290×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka