sv. Augustin

28. 8. 2010 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jeden z nejvýznamnějších křesťanských filosofů raně středověké patristiky, sám však v mládí propadnul malomysnosti, žil nemravným životem, byl stoupencem manicheismu a veškeré své filosofické nadání obětoval skepticismu.


 

Bývá mnohdy označován i svým latinským jménem Aurelius Augustinus. Napsal ohromné dílo Vyznání, které je nejen výpovědí a veřejným pranýřováním sebe sama, ale také skvělým dílem dokazujícím jak se začala rozvijet raná křesťanská filosofie (soupodstatnost Trojice, výklad Geneze a jejího smyslu s ústředním tématem kroužícím na poli otázek paměti a času.

Augustinus se narodil v Tagaste na severu dnešního Alžíru do rodiny pohana Patricia a jeho matka byla křesťanka sv. Monika(jejíž liturgická památka se slavila včera), která usilovala celým svým životem a modlitbou o to, aby se celá její rodina a zvláště její syn obrátil. Nakonec se dočkala a její muž se obrátil rok před svou smrtí a syn r. 387, poté, co se myšlenkově rozešel s manichejci a skeptiky a stačil si během své kariéry milánského učitele řečnictví zplodit dva nemanželské syny. Tím, kdo jej dovedl k vnitřní konverzi byl svatý biskup Ambrož pod jehož kazatelnou často naslouchal Božímu slovu.

Po svém křtu se vrátil do své domoviny a se svými přáteli zde vytvořil řeholní obec ("augustiniánskou" řeholi) a po čtyřech letech přijal kněžské svěcení a r. 395 se stal biskupem v Hippo. Své biskupské sídlo přebudoval v první klášter svých bratří a i nadále pokračoval ve své činnosti filosofické. Zde jej nejdříve zastihla zpráva o rozdělení říše na západní a východní (v tomtéž roce, kdy se stal biskupem) a následně i vydrancování Říma vandaly. Mnoho lidí to bralo již jako konec světa, protože se tvrdilo, že po zániku Říma již nemůže být budoucnost, protože tím pádne celá jedna říše (obraz z apokalypsy - pád tří říší) a křesťanství tím bude v ohrožení. Augustin však v období těchto skepcí přichází s dílem O Boží obci (De civitate Dei), kde ustanovuje nové úspořádání společnosti, kde zdůrazňuje, že lidská obec snadno vzejde, ale i zanikne, zatímco Boží obec je věčná.

Augustin se hojně zabýval učením o predestinaci (předurčení) a to především v tvrzení, že člověk s dědičným hříchem je sám o sobě předurčen ke zlému (predestinaci pak hojně užívali protestanté - katolická církev ji však již po mnoho staletí odmítá) a hodně přispěl k výzkumu článku víry o Nejsvětější Trojici, které je samotnému lidskému rozumu doposud nepochopitelné, protože se sama Trojice o sobě vymyká univerzálnímu řádu jako takovému.

Po mnoha letech plodné práce v pastoraci své diecéze, filosofii a teologii sv. Augustin umírá v r. 430 nejspíš při nájezdu Vandalů.

 

Zdroje a další externí odkazy k tématu:

http://www.svatyaugustin.estranky.cz/ - tématicky zaměřený web

http://cs.wikipedia.org/wiki/Augustinus

http://antika.avonet.cz/article.php?ID=1954

Denní modlitba církve, Karmelitánské nakladatelství 2008

Vianney: Něco z textů sv. Augustina, vydáno dnes

Zobrazeno 1435×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka