sv. Augustin

28. 8. 2010 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jeden z nejvýznamnějších křesťanských filosofů raně středověké patristiky, sám však v mládí propadnul malomysnosti, žil nemravným životem, byl stoupencem manicheismu a veškeré své filosofické nadání obětoval skepticismu.


 

Bývá mnohdy označován i svým latinským jménem Aurelius Augustinus. Napsal ohromné dílo Vyznání, které je nejen výpovědí a veřejným pranýřováním sebe sama, ale také skvělým dílem dokazujícím jak se začala rozvijet raná křesťanská filosofie (soupodstatnost Trojice, výklad Geneze a jejího smyslu s ústředním tématem kroužícím na poli otázek paměti a času.

Augustinus se narodil v Tagaste na severu dnešního Alžíru do rodiny pohana Patricia a jeho matka byla křesťanka sv. Monika(jejíž liturgická památka se slavila včera), která usilovala celým svým životem a modlitbou o to, aby se celá její rodina a zvláště její syn obrátil. Nakonec se dočkala a její muž se obrátil rok před svou smrtí a syn r. 387, poté, co se myšlenkově rozešel s manichejci a skeptiky a stačil si během své kariéry milánského učitele řečnictví zplodit dva nemanželské syny. Tím, kdo jej dovedl k vnitřní konverzi byl svatý biskup Ambrož pod jehož kazatelnou často naslouchal Božímu slovu.

Po svém křtu se vrátil do své domoviny a se svými přáteli zde vytvořil řeholní obec ("augustiniánskou" řeholi) a po čtyřech letech přijal kněžské svěcení a r. 395 se stal biskupem v Hippo. Své biskupské sídlo přebudoval v první klášter svých bratří a i nadále pokračoval ve své činnosti filosofické. Zde jej nejdříve zastihla zpráva o rozdělení říše na západní a východní (v tomtéž roce, kdy se stal biskupem) a následně i vydrancování Říma vandaly. Mnoho lidí to bralo již jako konec světa, protože se tvrdilo, že po zániku Říma již nemůže být budoucnost, protože tím pádne celá jedna říše (obraz z apokalypsy - pád tří říší) a křesťanství tím bude v ohrožení. Augustin však v období těchto skepcí přichází s dílem O Boží obci (De civitate Dei), kde ustanovuje nové úspořádání společnosti, kde zdůrazňuje, že lidská obec snadno vzejde, ale i zanikne, zatímco Boží obec je věčná.

Augustin se hojně zabýval učením o predestinaci (předurčení) a to především v tvrzení, že člověk s dědičným hříchem je sám o sobě předurčen ke zlému (predestinaci pak hojně užívali protestanté - katolická církev ji však již po mnoho staletí odmítá) a hodně přispěl k výzkumu článku víry o Nejsvětější Trojici, které je samotnému lidskému rozumu doposud nepochopitelné, protože se sama Trojice o sobě vymyká univerzálnímu řádu jako takovému.

Po mnoha letech plodné práce v pastoraci své diecéze, filosofii a teologii sv. Augustin umírá v r. 430 nejspíš při nájezdu Vandalů.

 

Zdroje a další externí odkazy k tématu:

http://www.svatyaugustin.estranky.cz/ - tématicky zaměřený web

http://cs.wikipedia.org/wiki/Augustinus

http://antika.avonet.cz/article.php?ID=1954

Denní modlitba církve, Karmelitánské nakladatelství 2008

Vianney: Něco z textů sv. Augustina, vydáno dnes

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka