Den bible

17. 11. 2010 23:05
Rubrika: události | Štítky: téma:bible

Dnešní den se můžeme  více setkat s biblí...

 


 

Druhý vatikánský koncil byl zároveň koncilem bible. Dokladem toho jsou koncilní konstituce a dekrety, zvlášť konstituce o Církvi a Božím zjevení. V těchto konstitucích nejde jen o teologický význam bible, ale i Písmo svaté v životě věřících.

Proto čteme v kap. VI čl. 21 v konstituci o Božím zjevení: Církev měla vždy v úctě Boží Písmo jako samo tělo Páně, vždyť - především v posvátné liturgii - neustále bere a podává věřícím chléb života ze stolu Božího slova i Kristova těla. Vždy měla a má Písmo svaté spolu s posvátnou tradicí za nejvyšší pravidlo víry, neboť Písmo svaté, Bohem vnuknuté a jednou provždy zaznamenané, podává nezměnitelně slova Boha samého a v slovech proroků a apoštolů dává zaznívat hlasu Ducha svatého. Je tedy třeba, aby se všechno církevní kázání i křesťanská zbožnost živila a řídila Písmem svatým. Slovo Boží má takovou sílu a moc, že je pro církev oporou a životem, a pro její děti posilou víry, pokrmem duše, čistým a trvalým pramenem duchovního života. Proto o Písmu svatém platí slova: Slovo Boží je živé, mocné (Žid 4,12).

A v čl. 22 se mluví o pořizování překladů do mateřských jazyků: Věřícím křesťanům musí být dokořán otevřen přístup k Písmu svatému. Boží slovo však má být přístupné všem dobám. Církev se proto s mateřskou pečlivostí stará, aby byly pořízeny vhodné a správné překlady do všech jazyků. |Jsou - li překlady ve spolupráci s jinými křesťanskými bratry, kde to bylo uznáno za vhodné a církevní autorita k tomu dala svolení, mohou ji používat všichni křesťané.

Bible prokvasila všední denní život našich předků. Přes tisíc let je spjata s naší národní a kulturní historií. U kolébky naší kultury je cyrilometodějský překlad, geniální nejen učeností teologického, ale i uměním jazykového a stylistického.

Staročeský význam bible svým významem dalece přesahuje rámec bohemistiky vedle cyrilometodějského překladu. Je nejstarším překladem bible ve slovanských jazycích, a také vzorem a předlohou pro překlad Písma svatého ostatních slovanských národů. České biblické prvotisky jsou právem pokládány za vzácné svědectví kulturní vyspělosti, neboť se v překladech vyskytují jen u pěti národních jazyků. A česká bible je také jedinou inkunábulí slovanskou. Biblické tisky 16. stol. i biblické tisky bratrské jsou skvostem našeho knihtiskařského umění.

Slovo bible pochází z řeckého neutra = papyrový svitek. Biblické spisy jsou jak v chápání judaiusmu, tak v chápání křesťanském sbírkou svědectví o Božím zjevení,  neboli o lidské zkušenosti s Bohem.

Hospodine, dávej dobrý prospěch dílu, které k tvé slávě a užitku lidu bylo vykonáno.

Zdroje: Písmo svaté a http://cd.wikipedia.org/wiki/Bible

/Katis/

Zobrazeno 1496×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka