Muž činu - bl. Adolph Kolping

4. 12. 2010 0:04
Rubrika: svatí

Nejen pedagogům, ale především mladým lidem může být velmi blízký bl. Adolph Kolping


Narodil se 8. prosince 1813 u Kolína nad Rýnem. Velmi brzy poznává bídu prostých nevzdělaných lidí - nejprve se vyučil obuvníkem, ale postupně vystudoval nejen gymnázium, ale také teologii a r. 1845 byl vysvěcen na kněze.

V tehdejší době nebyl asi Kolping úplně typickým knězem - často zdůrazňoval, že se z kazatelny káže křesťanství teoreticky, "ale v našem praktickém životě je třeba se naučit pohlížet na každodenní život očima křesťana. Proto je nutné, aby učitelé Boží pravdy přišli mezi lidi..."

Jako kněz se seznámil s učitelem Johannnem Gregorem Breuerem, který vedl spolek mladých katolíků, hlavně tovaryšů. Toto jejich setkávání se stalo základem dnešního Kolpingova díla.

Kolping velmi podnítil vnitrocírkevní diskuzi o sociálních otázkách. Tovaryši a jejich bída mu nebyla lhostejná. Muž činu dokázal, že v roce jeho smrti (1865) se jeho dílo rozšířilo po celé Evropě a severní Americe.

V necelých 53 letech umírá na rakovinu plic.

Kolping naprosto vážně přijal své poslání: "Nejprve se chci snažit být člověkem, naučit se chápat vyšší poslání,ke kterému byl člověk zrozen, rozpoznat a naplňovat povinnosti člověka, které ho činí spravedlivým, žít mezi bližními a pomáhat jim.

Poté, co poznám cesty vedoucí k dokonalosti, chci po nich kráčet pevným krokem, chci rozpoznat a bránit pravdu, přiznat si otevřeně, co se děje v mojí duši, stát se svědkem pravdy a bližnímu bratrem..."

27. října 1991 byl papežem Janem Pavlem II. blahořečen. Při této příležitosti o něm papež řekl, že je svými odejemi průkopníkem a předchůdcem velkých sociálních encyklik.

"Křesťanství nejsou žádná prázdná slova, ale živý děj. Žijme křesťanství mezi sebou poctivě, konejme společně dobro, pomáhejme ostatním, chraňme ostatní před zlem a pak bude lépe na světě."

Kolpingovo dílo se prezentuje jako škola demokracie, kde se členové učí společně plánovat, diskutovat a jednat. V centru křesťanské nauky stojí lidská důstojnost - k tomu patří také to, že se Kolpingova rodina staví proti potratům a eutanázii.

Hlavním sídlem v České republice je Žďár nad Sázavou, celkově je v současnosti Kolpingových rodin v ČR registrováno asi 30.

www.kolping.cz

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka