Sv. Jan od Kříže

14. 12. 2010 0:00
Rubrika: svatí

učitel církve, jeden z nejvýznamnějších duchovních autorů křesťanského západu, patron mystiků, španělských básníků, kontemplativních osob... a také WYD 2011 v Madridu


14. prosince 1591 zemřel sv. Jan od Kříže (Juan de la Cruz, 1542-1591) - španělský mystik, spolupracovník sv. Terezie z Ávily a společně s ní jeden z nejvýznamnějších novověkých mystiků, reformátor karmelitánského řádu a zakladatel jeho bosé větve.

Vlastním jménem Juan de Yepes vstoupil ve 21 letech ke karmelitánům a brzy byl vysvěcen na kněze. Způsob života v karmelitánském řádu se mu však zdál málo přísný, a proto měl v úmyslu přestoupit k přísnějším kartuziánům. Setkal se ale s sv. Terezií z Ávily, která tehdy sama usilovala o reformu karmelitánského řádu. Byl dobrým organizátorem a podle vzoru sv. Terezie založil roku 1568 klášter bosých karmelitánů v Duruelu, kde začal žít podle původní karmelitánském řehole a kde také přijal jméno Jan od Kříže. Brzy si získal mnoho stoupenců a žáků. Posléze se stal zpovědníkem v klášteře v Ávile, jehož převorkou byla právě sv. Terezie z Ávily, která si Jana velmi vážila pro jeho vzdělání, moudrost a zkušenosti.

Mezi reformovanou větví karmelitánů (bosými karmelitány) a zbývající částí řádu (obutými karmelitány) však začaly růst rozpory, které nakonec vedly až k tomu, že Jan byl uvězněn v konventu v Toledu. Ve vězení strávil devět měsíců (prosinec 1578 až srpen 1579) a napsal zde své nejkrásnější mystické básně.

Z vězení nakonec utekl a dále pokračoval v obnově karmelitánských klášterů. Společně se sv. Terezií z Ávily reformovali nebo založili 16 ženských a 15 mužských klášterů. Sv. Jan pak postupně zastával funkci převora několika domů a posléze představeného reformovaných konventů v Andalusii. Na žádost sv. Terezie z Ávily působil také jako zpovědník karmelitánských mnišek. Stoupenci mírnější karmelitánské řehole na sv. Jana však i nadále útočili a nakonec ho zbavili všech hodností v řádu. Roku 1591 vážně onemocněl a byl umístěn v kláštera v Ubedě. Představený kláštera nebyl sv. Janu nakloněn, takže s ním nakládal pohrdavě a neposkytl mu téměř žádnou péči. Z jeho utrpení jej nakonec 14.12.1591 vysvobodila až smrt.

Odkaz sv. Jana však přetrvával dále a roku 1593 byl karmelitánský řád definitivně rozdělen na mírnější větev obutých karmelitánů a na přísnější bosé karmelitány.

Roku 1726 byl svatořečen a roku 1926 byl prohlášen za učitele církve.

Jako velký světec španělského původu byl zvolen za jednoho z devíti patronů WYD 2011 v Madridu.

 

výběr z děl sv. Jana od Kříže:

básně: Temná noc (popis cesty ke kontemplativní modlitbě přes noc smyslů a noc ducha), Duchovní píseň, Živý plamen lásky

teologické a mystické spisy: tři komentáře ke stejnojmenným básním + Výstup na horu Karmel, který se vztahuje k básni Temná noc

české překlady spisů sv. Jana od Kříže najdete na stránkách Karmelitánského nakladatelství: http://www.ikarmel.cz/kniha/Temna-noc_10168.html

rozbor Duchovní písně sv. Jana od Kříže od P. Jaroslava Ovečky SJ: http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=211

zdroj: http://www.abcsvatych.com/mesice/a12/prosinec14.htm

http://www.iencyklopedie.cz/jan-od-krize

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka