Matka Boží, Panna Maria

1. 1. 2011 0:00
Rubrika: Nezařazené

Církev na počátku nového roku jej celý svěřuje pod ochranu Bohorodičky.


Nový rok je osmým dnem od slavnosti Kristova narození. Tedy den, kdy se vykonávala obřízka a kdy byl obřezán také Ježíš. Ježíš i Maria – ačkoliv oba bez hříchu – se oba podrobili od počátku pozemskému životu. Maria byla plná pokory – pokora je postojem plné pravdy.

Připojme se i my k Mariinu chvalozpěvu:

 

Velebí má duše Hospodina

a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.

Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,

že mi učinil veliké věci těm, který je mocný. Jeho jméno je svaté.

A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.

Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.

Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil,

hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.

Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,

jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům navěky.

Sláva Otci i Synu …Na dnešní den přenesla římská církev památku Bohorodičky v 6. století, kterou původně Byzantská církev stanovila na 26. prosince. Mezi narůstajícími mariánskými svátky byl r. 1931 zaveden na 11. října svátek Mateřství Panny Marie, který byl po II. vatikánském koncilu zrušen a jeho obsah znovu převeden na 1. leden. Do té doby začínal rok svátkem Obřezání Páně…

1. leden je zároveň Světovým dnem míru.

Zobrazeno 1266×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka