Pierina Morosini

7. 1. 2011 0:00
Rubrika: svatí

se narodila 7. ledna 1931.


Byla nadaná, pocházela však z chudé rodiny, proto se musela vzdát svých představ o studiu. Vyučila se švadlenou Od 15 let si musí vydělávat na živobytí prací v továrně a podporovat život rodiny. Denně se účastnila mše svaté a přijímala Eucharistii.
Chtěla být řeholnicí a misionářkou. Řekla: "I kdybych se měla stát mučednicí první den po mém příjezdu do misií, i tak bych se tam vydala!"  
Zasvěcuje se zcela Pánu skrze složení tří slibů: panenství (čistoty), chudoby a poslušnosti. Tyto sliby obnovuje dvakrát do roka:o slavnosti Neposkvrněného Početí a o slavnosti Seslání Ducha svatého. Možná by se dalo říci, že je autentickou řeholnicí žijící ve světě. Jestliže v okamžiku smrti není ještě členkou žádného řeholního společenství, je to z toho důvodu, že její práce a plat v továrně je nezbytný pro zabezpečení rodiny, neboť její otec již není ze zdravotních důvodů schopen pracovat.
Bůh však neměl v úmyslu poslat ji na cestu do vzdálených zemí.  Ve svém vlastním prostředí měla vydat svědectví o své svatosti, jež působila na její okolí.
4. května 1957 při návratu z ranní směny ji napadl dvacetiletý mladík a chtěl ji znásilnit. Při obraně čistoty byla smrtelně zraněna do hlavy. Její bratr ji nalezl na stezce, která vedla z vesnice k jejich domu. Po udělení svátostí umírá v nemocnici v Bergamu 6. května 1957.
Její biskup napsal: "Pokud by Pierina nebyla zabita, stejně by byla svatá, ale bezpochyby by zůstala neznámou."
Ona sama ve svém deníku píše: "Den co den chci dovolit, aby mě Bůh provázel jako malé děvčátko."
4. října 1987, 30 let po její smrti, ji papež Jan Pavel II. prohlásil blahoslavenou.

 

Ranní modlitba Pieriny
Na prahu nového dne mě voláš, Ježíši, a já Tě vítám zpěvem lásky. Nezapomeň na mě, učiň, abych Tě cítila blízko sebe. Nauč mě andělské lásce a křesťanské dokonalosti. Abych byla prostá a čistá, užitečná pro své bližní, a především ať láska zvítězí nad mou pýchou a žádostivostí.
Obětuji Ti svou touhu strávit tento den v Tvé lásce, naplněná horlivostí a oddaná rozjímání, nacházející naplnění na Tvých duchovních pastvinách. Uděl mi dnes milost hluboké tichosti a lahodnosti, jakou dává pokojná mysl. Amen.

Večerní modlitba Pieriny
Pane, děkuji ti, že jsi požehnal můj den a že jsi ho naplnil svými milostmi. Pro lásku své duše, proč nejsem hořící lampou, která hoří v noci u Tvého svatostánku?
Andělé nebeští, buďte stráží lásky u Nejsvětější Svátosti, a dovolte mi v noci vstoupit do svatého ciboria, abych odpočívala snem lásky na Ježíšově Srdci. Můj odpočinek se stane hymnem pro Toho, kterého tak miluji. Ať na mne sestoupí, Pane, Tvé požehnání. Učiň mě čistou, učiň mě svatou, učiň mě dokonalou. Amen.

Zdroj:http://www.voxdomini.com.pl/sw/sw24.html

Celý překlad najdete zde: http://viz.signaly.cz/1101/pierina-morosini

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka