Před 800 lety se narodila sv. Anežka Česká

20. 1. 2011 0:00
Rubrika: svatí

V den kdy, si připomínáme 800. výročí narození jedné z největších osobností českých dějin se nejdřív zastavme u slov, která Anežce poslala svatá Klára:
Ponoř svou mysl do zrcadla věčnosti, svou duši do blaha slávy, své srdce do krásy božské podstaty. A když budeš takto uvažovat o Bohu, celá se přetvoř v obraz jeho božství…
(Ze třetího listu sv. Kláry sv. Anežce)

Anežka se narodila roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. Její matkou byla Konstancie, dcera uherského krále Bély III. Konstancie se stala manželkou Přemyslovou v roce 1199, když krátce předtím pražský biskup Daniel prohlásil předchozí manželství krále Přemysla s Adlétou Míšeňskou za neplatné. Adléta se odvolala proti rozsudku k papeži Inocenci III. V roce 1204 přijal Přemysl nakrátko Adlétu zpět na královský dvůr a Konstancii dočasně poslal pryč z Pražského hradu. Roku 1205 je Markéta, dcera Přemyslova a Adlétina, provdána za dánského krále Waldemara II. Téhož roku se Konstancii narodil syn – budoucí král Václav I. Přemysl Otakar definitivně zapuzuje Adlétu. Je obnoven spor o platnost manželství, který je nakonec ukončen Adlétinou smrtí 2. února 1211.
Datum narození svaté Anežky není nikde zaznamenáno. Nejpřesnějším historickým pramenem o životě světice je latinsky psaná legenda z let 1319 - 1328. Vzhledem k tomu, že tato legenda upadla v zapomenutí, byly mnohé údaje o Anežčině životě brány z podstatně mladších a tím i nepřesných pramenů. Tak se stalo, že za Anežčin rok narození byl mylně stanoven rok 1205, později rok 1208. Ani jedna z těchto variant nemá skutečný historický doložený důkaz. Přesto v některých publikacích se tento omyl objevuje dodnes. Blíže o tom pojednává např. Jan Kapistrán Vyskočil ve své monografii o Anežce. Původní latinská legenda byla nalezena až v roce 1896 a u nás poprvé publikována v roce 1932. Ani zde však  nenajdeme datum jejího narození. Je tu ovšem jiný zajímavý údaj. Autor legendy píše, že když se Anežka vracela do Čech z Rakouska po zrušeném zasnoubení se synem císaře Fridricha II., bylo jí čtrnáct let. Bezpečně víme, že tato událost se stala v roce 1225. Z toho vyplývá, že Anežka se narodila v roce 1211.
Nemáme jediný důvod, proč bychom tvrzení Anežčina životopisce zpochybňovali. Jak jsem se již zmínila, legenda vznikla na přání královny Elišky Přemyslovny v letech 1319 - 1328. Celý text prozrazuje, že pisatel byl dobře seznámen s mnoha podrobnostmi Anežčina života. V době, kdy zmíněná legenda vznikala, žila totiž ještě Kunhuta Přemyslovna, abatyše kláštera benediktinek sv. Jiří na Pražském hradě. Kunhuta byla rádkyní královny Elišky Přemyslovny a znala osobně velmi dobře i svatou Anežku Českou. Dá se předpokládat, že Kunhutiny vzpomínky byly velmi významným pramenem informací o sv. Anežce.

Studijní text pro posluchače IFS, S.M. Ludmila Pospíšilová OSF

Na závěr si vytvořme z dopisu sv. Kláry (v posledním roce jejího života)  představu, jak vroucí vztah měla k Anežce:
„Při tomto uvažování pamatuj na svou chudičkou matku a věz, že jsem blahou vzpomínku na Tebe nesmazatelně napsala na listy svého srdce, že Tě mám za nejmilejší ze všech! Co ještě říci? Nechť umlkne jazyk těla v lásce k Tobě a nechť mluví jazyk duše, požehnaná dcero, neboť tělesný jazyk nemůže plněji vyjádřit lásku, kterou k Tobě chovám, a to, co jsem Ti nedostatečně napsala.“ (Ze čtvrtého listu sv. Kláry sv. Anežce)

Dopisy sv. Kláry in: Františkánské prameny II., Český Těšín 1994

Svatá Anežko, přimlouvej se u Boha za náš národ a za celou Evropu!

 

Zobrazeno 5143×

Komentáře

doorbell

Takové slavné výročí mé patronky a já se o něm dozvím až teď..měla bych začít oslavovat :)

Ani

také je to má biřmovací patronka

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka