I pokus se počítá

21. 2. 2011 0:00
Rubrika: svatí

Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. (sv. Pavel, 1 Kor 13, 12)


John Henry Newman n
arodil se 21. února 1801 v Anglii.

V roce 1824 se stal Henry Newman duchovním anglikánské církve a od r. 1831 byl univerzitním kazatelem v Oxfordu. Účastnil se anglikánského reformního hnutí, známého pod jménem puseyismus. Studovali křesťanský starověk a dějiny anglické reformace. Vedoucími byli Dr. Pusey a Henry Newman.

Roku 1838 se však cesty těchto dvou reformátorů rozcházejí. Newman vyniká důmyslností, všestranností, hloubkou a důsledností. Při studiu prvotní církve začíná pochybovat o pravosti anglikánské církve. Čím usilovněji tuto záležitost studuje, tím více si uvědomuje, že anglikánská církev se nalézá ve stejném postavení jaké dříve arianismus a monofyzitismus. Jinými slovy, že Řím je v právu a anglikanismus v neprávu. Ať dělá, co dělá, je stále více přesvědčen, že římská církev je Církví Obecnou a anglikánská nemůže být její částí, protože ztratila spojení s římskou církví.

V roce 1843 veřejně odvolal všechno, co kdy tvrdého a nespravedlivého napsal proti Římu a vzdal se vykonávání anglikánského duchovního úřadu. Nechtěl však opustit anglikánskou církev. Chtěl v ní vytrvat jako laický člen. Zklamal se v anglikanismu. Jakou může mít záruku, že se nezklame podruhé? Ke katolické církvi cítil odjakživa nechuť: katolíky osobně neznal a na katolických bohoslužbáchách nikdy nebyl. Přesto mu bylo jasné, že se stane buď katolíkem nebo ateistou. Jeho výhrady proti katolické církevi se scvrkly na námitku proti papežství, proti kultu svatých a proti mimořádnému uctívání Panny Marie.

Postupně nabýval přesvědčení: že Řím je proti anglické církvi v právu a že všechno, co se Římu vytýkalo, je pouze přirozený rozvoj zjevené křesťanské pravdy. Tím padly poslední Newmanovy překážky a rozhodl se vstoupit koncem r. 1845 do katolické Církve.

Co Newman hledal v katolické Církvi?

„V katolické Církvi jsem našel nadbytek zdvořilosti, ale pramálo přízně u osob zaujímajících vysoké postavení, kromě několika málo vyjímek. V katolickém náboženství však je hloubka a síla, je v něm plnost uspokojení v jeho vyznáních, v jeho teologii, v jeho svátostech, v jeho kázni, neméně je v něm též svobody a opory. Srovnám-li však s tímto vším chladné neporozumění, byť i upřílišené, jež našinec zakouší pro svou osobitou minulost, váží toto tak málo, jak málo váží pouhý prach. V tom se tkví pravá a tajemná síla Církve, v tom je princip její neomylnosti a pouto její nerozborné jednoty. V tom je její vážná opravdovost a začátek odpočinutí v nebesích."

V roce 1878 byl Newman jmenován kardinálem.

Zemřel jako devětaosmdesátiletý roku 1890 v Birminghamu. Tam se na jeho prostém hrobě nalézá nápis, který si za života sám napsal:

Ex umbris et imaginibus in Veritatem

-Ze stínů a obrazů k Pravdě.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/John_Henry_Newman

http://www.kna.cz/tituly-kna/i-pokus-se-pocita-john-henry-newman.html

Zobrazeno 1261×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka