Smlouva o mořském dně

11. 2. 2011 0:00
Rubrika: události

Byla podepsána před 40 lety, 11. 2. 1971.


V době studené války, kdy se svět jevil bipolárně, probíhaly na jedné straně šílené závody zbrojení, na druhé straně si mocnosti uvědomovaly bezvýchodnost celé situace a snažily se na mezinárodním diplomatickém poli prokazovat alespoň nějakou „dobrou vůli“, která přes evidentní snahu vzájemně nepřítele přesvědčit a jakoby ukolébat jeho pozornost měla efekt snahy, aby svět neutrpěl nevratné rány. Mnohé se změnilo po vstupu dalších států mezi jaderné mocnosti.

Je dobré uvést v chronologii některé předcházející důležité mezinárodní odzbrojovací opatření, kterých bylo dosaženo na multilaterálních a regionálních jednacích fórech.

1959 Smlouva o Antarktidě - vyhlásila Antarktidu za demilitarizované pásmo a zakázala na tomto kontinentu testování všech typů zbraní.
1963 Smlouva o zákazu jaderných zkoušek v atmosféře, ve vesmíru a pod vodou - Povolila pouze podzemní jaderné zkoušky.
1967 Smlouva o zákazu jaderných zbraní v Latinské Americe a Karibské oblasti. V témže roce byla přijata Smlouva o kosmickém prostoru
1968 Smlouva o nešíření jaderných zbraní (NPT)
1970 (16.4.) bylo zahájeno jednání o omezení strategických jaderných zbraní známé jako prozatímní dohoda SALT I, která vstoupila v platnost v roce 1972. (18. 6.1979 byla podepsána Smlouva o omezení strategických útočných zbraní SALT II, tato byla nahrazena později smlouvou START I, která omezovala počet strategických jaderných zbraní. Tato byla nahrazena 3. 1. 1993 smlouvou START II).
1971 Smlouva o zákazu rozmístění jaderných zbraní na dně moří a oceánů (Smlouva o mořském dně) zakazuje rozmisťování jaderných zbraní či jiných zbraní hromadného ničení na dně moří a oceánů. Byla podepsána 11. 2. 1971. ČSSR byla mezi signatáři smlouvy. Se  Smlouvou  vyslovilo souhlas dne 8. 10. 1971 Federální shromáždění ČSSR a  prezident  republiky  ji ratifikoval. V platnost vstoupila 18. 5. 1972.
Umístěním je míněno trvalé umístění a to za hranicemi 12 námořních mil pásma pobřežního moře. Zbraně hromadného ničení nesmějí být umístěny ani v podzemí podmořského dna. V pásmu 12 námořních mil smějí umísťovat zbraně jen pobřežní státy, nikoliv třetí subjekt.
Smlouva měla vliv právě na ustanovení 12 mílového pásma pobřežního moře.

Začátek Smlouvy:

Smluvní státy této Smlouvy,
uznávajíce společný zájem lidstva na pokroku v průzkumu a využívání dna moří a oceánů pro mírové účely,
berouce v úvahu, že zabránění závodům v jaderném zbrojení na dně moří a oceánů  slouží  zájmům  zachování  světového  míru, snižuje mezinárodní napětí a posiluje přátelské vztahy mezi státy,
přesvědčeny  o  tom, že tato Smlouva je krokem na cestě k vyloučení dna moří a oceánů i jeho podzemí ze závodů ve zbrojení,
přesvědčeny  o tom, že tato Smlouva je krokem ke smlouvě o všeobecném a úplném  odzbrojení  pod  přísnou  a  účinnou  mezinárodní  kontrolou  a odhodlány pokračovat za tím účelem v jednáních,
přesvědčeny  o  tom,  že tato Smlouva přispěje k realizaci cílů a zásad Charty  Organizace  spojených národů způsobem slučujícím se se zásadami mezinárodního práva a neporušujícím svobodu volného moře,
dohodly se na tomto:

S obsahem Smlouvy o mořském dně se můžete seznámit v jedenácti článcích Vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 62/1974 Sb., o Smlouvě o zákazu umisťování jaderných zbraní a jiných zbraní hromadného ničení na dně moří a oceánů a v jeho podzemí.

30.9.1971 byla ještě podepsána Dohoda o opatřeních zmenšujících nebezpečí vzniku jaderné války. Obě strany se dohodly na rychlé výměně informací při krizových situacích. Měla být efektivněji využívány „horká linka“ mezi Washingtonem a Moskvou.

Ač následovaly další mezinárodní (i bilaterální) smlouvy, rozšířil se také počet států vlastnících jaderné zbraně a nebezpečí, že se (např. z Pákistánu) dostanou jaderné zbraně do rukou teroristických skupin.
Mohlo by nás to dnes přivést k uvědomění, jak je svět křehký a že stejně jako stál již několikrát v dějinách na pokraji reálného zničení, není podobné nebezpečí dnes zdaleka zažehnáno.

Na čem postavíme svou naději, jestliže ne na živém Bohu?

Zdroje:
http://studena.valka.cz/mezniky_jaderneho_veku.htm#1970
http://www.nenasili.cz/cs/3998_oblasti-bez-jadernych-zbrani
http://www.osn.cz/soubory/fakta-a-cisla-osn-2005-kapitola-2.pdf

Zobrazeno 2659×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka