S palčivou starostí

14. 3. 2011 0:00
Rubrika: události

14. března 1937 vydal papež Pius XI. encykliku Mit brennender Sorge.


Tato encyklika se zabývá situací církve v Německu, popisuje její těžkou situaci, masové porušování konkordátu ze strany Třetí říše a především odsuzuje filozofické základy nacismu spočívající v rasismu a vypjatém nacionalismu.
Schéma encykliky je klasické: o nejdůležitějších otázkách se pojednává z doktrinálního a pastorálního hlediska.
V první části se jako neslučitelné s křesťanskou vírou pranýřují rasistické a stát zbožšťující doktríny.
V druhé části se však pranýřuje časté porušování konkordátu ze strany státních úřadů a požaduje se právo Církve na náboženskou výchovu mládeže jak prostřednictvím sdružení nebo hnutí, tak prostřednictvím církevních škol.
Encyklika pak vybízí biskupy, kněze i všechny věřící, aby vytrvali ve zkoušce a ve víře vydávali svědectví věrnosti Božímu slovu, a to i za cenu vlastního života. Zvláště mladým se klade na srdce, aby se nenechali svádět falešnými překupníky s klamnými naukami, které by ve všem chtěly vycházet z „mýtu krve a rasy“.
Encyklika byla napsána německy (odtud také její německý název), ale nebyla určena jen německé církvi. Byla jedním z prvních papežských dokumentů, který překročil hranice katolického světa: četli ji věřící i nevěřící, katolíci i protestanté,.A právě oni poprvé přispěli k tomu, že se dostalo papežskému dokumentu dosud nevídaného veřejného uznání. Podle předního holandského deníku encyklika „platí“ také pro reformované, „protože se v ní papež neomezuje pouze na obhajobu práv katolíků, nýbrž na náboženskou svobodu všeobecně.“

Plné znění encykliky ve slovenštině můžete najít na stránkách Konference biskupů Slovenska.

Pius XI. dospěl k závěru, že mezi komunismem a nacismem, z hlediska doktrinálních bludů, není ve skutečnosti žádný podstatný rozdíl. Proto vydal 19. března 1937 také encykliku Divini redemptoris odsuzující ateistický komunizmus.
První v rychlém sledu vydanou významnou encyklikou je Nos es muy conoscida vydaná již
8. března encykliku, v níž připomínal biskupům Mexika úkoly katolických laiků, pronásledovaných v tomto státě ovládaném zednáři. Zde najdete její znění v polštině.

Zdroj:
http://www.christnet.cz/magazin/clanek.asp?clanek=2239
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mit_brennender_Sorge

Jako zástupce toho, který promluvil v evangeliu k mladíkovi slovy: "Chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání", obracíme se zvlášť otcovsky k mládeži.
Tisíce jazyků hlásají dnes vašim uším evangelium, které nezjevil nebeský Otec. Tisíce per píše ve službách zdánlivého křesťanství, které není je Kristovým křesťanstvím. Tiskové stroje a rozhlas vás zahrnují každodenně obsahem nepřátelským víře a Církvi a útočí bezohledně a bez úcty na to, co pro vás musí být vznešené a svaté. (Mit brennender Sorge, 32-33)

Ti, kdo povyšují rasu, národ či některou z jeho konkrétních forem, představitele státní moci anebo jiné základní prvky lidské společnosti na normu, jež převyšuje vše, včetně náboženských hodnot, převracejí a falšují řád věcí stvořených podle Boží vůle. (Mit brennender Sorge, 8)

Jen povrchní duše mohou upadnout do bludu, kdy hovoří o národním Bohu a národním náboženství, jen povrchní duše se mohou pustit do bláznivého pokusu uvěznit Boha, Stvořitele veškerého světa, do hranic jednoho národa, tělesné omezenosti jedné jediné rasy. (Mit brennender Sorge, 11)

Zobrazeno 1618×

Komentáře

zirafa

O okolnostech vzniku této encykliky vyšel zajímavý článek na serveru Skleněný kostel: http://www.sklenenykostel.net/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=455:-s-palou-starost&catid=14:t-spiritu&Itemid=8

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka