Sv. Jan Nepomucký

20. 3. 2011 0:00
Rubrika: svatí

Fenomén sv. Jana Nepomuckého se stal nedílnou součástí historie české země, překročil však i její hranice a spojil tisíce lidských životů


Jan Nepomucký se narodil kolem r. 1340 v rodině rychtáře Velflína v Pomuku - tehdy šlo o trhovou ves, náležející nedalekému cisterciáckému klášteru, jehož impozantní trosky pod Zelenou Horou jsou dodnes patrné. Na místě, kde podle pozdější tradice stával jeho rodný domek, byl podle plánů Kiliána Ignáce Dienzenhofera vystavěn barokní chrám sv. Jana. O rodičích sv. Jana se neví mnoho.

 

Stručný chronologický přehled života sv. Jana Nepomuckého:

1369 - veřejný notář v Praze

1380 - oltářník v katedrále sv. Víta

1383 - 1387 - studia církevního práva v italské Padově

1387 - kanovník sv. Jiljí a doktor dekretů

1389 - kanovník vyšehradské kapituly, dále generální vikář arcibiskupa pražského ve věcech duchovních

1390 - Jan vyměňuje dne 26. srpna své farářství u sv. Havla za úřad arcijáhna žateckého

20. 3. 1393 - Jan umírá na mučidlech, jeho tělo je svrženo z kamenného mostu do Vltavy

17. 4. 1393 - Janovo tělo se zachytilo na pravém břehu Vltavy, kde ho nalezli cyriaci z nedalekého kláštera, a ti Jana pohřbili

31. 5. 1721 - papež Inocenc XIII. prohlašuje Jana Nepomuckého za blahoslaveného

19. 3. 1729 - papež Benedikt XIII. prohlašuje Jana Nepomuckého za svatého

 

Příčin, z nichž vzešla Janova smrt, bylo několik. Hlavním důvodem bylo církevní schizma, a z toho vzniklé nepřátelství mezi králem Václavem IV. a arcibiskupem Jenštejnem. Králi velmi záleželo na tom, aby mohl ovlivňovat dosazování biskupů a dalších církevních hodnostářů.

V r. 1393 se tyto spory vyostřily v souvislosti s volbou nového kladrubského opata. Historické prameny hovoří o tom, že Jan zemřel proto, že stvrdil volbu kladrubského opata, a také proto, že byl úředníkem pražského arcibiskupa Jenštejna, králova úhlavního nepřítele.

Jiné prameny zase uvádějí jako dominantní příčinu Janovy smrti skutečnost, že se opovážil kritizovat samotného krále. A jako další možná příčina se uvádí, že Jan nechtěl vyjevit králi zpovědní tajemství královny.

Nelze jednoznačně prokázat, co bylo pro tragický skon světce hlavním důvodem, mnohé však nasvědčuje tomu, že právě zachování zpovědního tajemství dovedlo krále až k nepříčetné nenávisti. O tom svědčí především králova nebývalá aktivita v mučírně.

 

Svatojánská modlitba:

Svatý Jene z Nepomuku,

drž nad námi svoji ruku,

ať nám Bůh dá, co dal tobě,

by náš jazyk neshnil v hrobě!

 

http://www.sjn.cz/, http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Nepomuck%C3%BD

/Katis/

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka