Trenčínská smlouva

9. 3. 2011 4:18
Rubrika: události

9. března 1339 podepsal polský král Kazimír III. Veliký tzv. Trenčínskou smlouvu (Vertrag von Trentschin, Układ w Trenczynie), která tímto vstoupila v platnost.


Trenčínská smlouva byla však uzavřena již 24. srpna 1335 v Trenčíně za přítomnosti Jana Lucemburského i jeho syna Karla (t.č. markraběte moravského), uherského krále Karla I. Roberta z Anjou a delegace polského krále. Čekala však na ratifikaci dlouhého tři a půl roku.
V této smlouvě se Jan Lucemburský vzdává nároku na titul polského krále za odstupné  20 tisíc kop pražských grošů a zároveň je potvrzena vrchní lenní moc českého krále nad územím Slezska a Opolska.
Titul polského krále získal v roce 1300 korunovací už přemyslovský král Václav II. Jeho nástupce Václav III. kromě toho ještě získal trůn uherský. Po zavraždění Václava III. v roce 1306 v Olomouci nastává krátké mezidobí do roku 1311, kdy nastupuje na český trůn teprve čtrnáctiletý Jan. Protože se pokládá (také díky sňatku s Eliškou Přemyslovnou) za dědice Přemyslovců vymřelých po meči, nárokuje si rovněž titul polského krále. Mezitím v Polsku získává vliv Vladislav Lokýtek, jenž je v Krakově roku 1320 korunován polským králem. Nastává období bojů, které mají vyřešit česko-polský spor.
Karlovi I. Robertu z Anjou, jenž byl uherským sněmem v roce 1307 uznán uherským králem, se na základě Trenčínské smlouvy a na základě následných jednání ve Visegrádu (listopad 1335) podařilo vytvořit silnou politickou a vojenskou koalici proti Habsburkům posilujícím svůj mocenský vliv.
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Tren%C4%8D%C3%ADnsk%C3%A1_smlouva

Je dobré si uvědomit, že část Slezska (tzv. Rakouské, později České Slezsko), kterou neprohrála Marie Terezie v prusko-rakouských válkách v roce 1742, tvoří dodnes osobitou (a někdy neprávem opomíjenou) část České republiky. Hlavním městem této zemské části byla Opava (Troppau) až do roku 1928, kdy v důsledku snah omezit německý vliv byla Země Slezská sloučena do jednoho celku moravskoslezského.

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka