Trenčínská smlouva

9. 3. 2011 4:18
Rubrika: události

9. března 1339 podepsal polský král Kazimír III. Veliký tzv. Trenčínskou smlouvu (Vertrag von Trentschin, Układ w Trenczynie), která tímto vstoupila v platnost.


Trenčínská smlouva byla však uzavřena již 24. srpna 1335 v Trenčíně za přítomnosti Jana Lucemburského i jeho syna Karla (t.č. markraběte moravského), uherského krále Karla I. Roberta z Anjou a delegace polského krále. Čekala však na ratifikaci dlouhého tři a půl roku.
V této smlouvě se Jan Lucemburský vzdává nároku na titul polského krále za odstupné  20 tisíc kop pražských grošů a zároveň je potvrzena vrchní lenní moc českého krále nad územím Slezska a Opolska.
Titul polského krále získal v roce 1300 korunovací už přemyslovský král Václav II. Jeho nástupce Václav III. kromě toho ještě získal trůn uherský. Po zavraždění Václava III. v roce 1306 v Olomouci nastává krátké mezidobí do roku 1311, kdy nastupuje na český trůn teprve čtrnáctiletý Jan. Protože se pokládá (také díky sňatku s Eliškou Přemyslovnou) za dědice Přemyslovců vymřelých po meči, nárokuje si rovněž titul polského krále. Mezitím v Polsku získává vliv Vladislav Lokýtek, jenž je v Krakově roku 1320 korunován polským králem. Nastává období bojů, které mají vyřešit česko-polský spor.
Karlovi I. Robertu z Anjou, jenž byl uherským sněmem v roce 1307 uznán uherským králem, se na základě Trenčínské smlouvy a na základě následných jednání ve Visegrádu (listopad 1335) podařilo vytvořit silnou politickou a vojenskou koalici proti Habsburkům posilujícím svůj mocenský vliv.
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Tren%C4%8D%C3%ADnsk%C3%A1_smlouva

Je dobré si uvědomit, že část Slezska (tzv. Rakouské, později České Slezsko), kterou neprohrála Marie Terezie v prusko-rakouských válkách v roce 1742, tvoří dodnes osobitou (a někdy neprávem opomíjenou) část České republiky. Hlavním městem této zemské části byla Opava (Troppau) až do roku 1928, kdy v důsledku snah omezit německý vliv byla Země Slezská sloučena do jednoho celku moravskoslezského.

Zobrazeno 2103×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka