Pacem in terris

11. 4. 2011 2:02
Rubrika: události

Protože lidé jsou přirozenou povahou společenští, musí žít s druhými lidmi a hledat i jejich dobro.


Tato slova najdeme v encyklice, kterou na Zelený čtvrtek
- 11. dubna 1963 - vydal blahoslavený papež Jan XXIII. a která znamenala další zásadní krok v sociální nauce církve.
Měla podobný vliv na vliv na přítomnost církve ve světě jako některá jiná vyjádření církevní nauky ve 20. století, včetně pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes.
Jan XXIII. pomohl nejen katolické sociální nauce definováním podstaty míru jako podpory, záruky a obrany lidských práv. Encyklika se obrací nejen ke katolíkům, ale papež - zcela v duchu pastýřské služby svěřené mu Kristem – se obrací ke všem lidem dobré vůle. Pozoruhodná je především část, v níž se Jan XXIII. věnuje oblasti lidských práv, k jejichž důslednému dodržování papež vyzývá.
Mezi lidskými právy jmenuje právo na život, na tělesnou nedotknutelnost, na nutné a dostatečné prostředky k důstojnému způsobu života (především obživa, ošacení, bydlení, odpočinek, lékařská péče a nezbytné sociální služby); má proto právo na zabezpečení pro případ nemoci, pracovního úrazu a nemoci z povolání, vdovství, stáří, nezaměstnanosti a konečně pro případ, že byl bez svého zavinění připraven o věci potřebné k životu." Dále uvádí právo na důstojnost, pravdivé informace, svobodnou volbu povolání a (v rámci mravního řádu) svobodu projevu, svobodný přístup ke vzdělání, svobodu vyznání, volbu životního stavu a výchovu svých dětí, na majetek a slušné pracovní podmínky, svobodu pobytu, pohybu, sdružování a shromažďovací právo.
Odmítá násilí a diskriminaci, vyzývá k toleranci, porozumění a spolupráci v mezinárodních vztazích. Rovněž požaduje zákaz atomových zbraní, ukončení závodů ve zbrojení a zahájení odzbrojovacího procesu pod mezinárodní kontrolou. Mír bude podle jejích slov zajištěn jen tehdy, bude-li založen na pravdě, vybudován na zásadách spravedlnosti, oživován láskou a uskutečňován ve svobodě. Encyklika však také připomíná povinnosti občana, kterými by měl přispět k míru. 
Jan XXIII. také vyzývá věřící, aby se nebáli vstupovat do politiky a občansko-společenských aktivit, aby více dbali na soulad svých činů se svojí vírou a vnášeli do mezilidských vztahů více porozumění (kéž by si to přečetli naši politici - katolíci i nekatolíci!).
Zásadně znějí slova Jestliže tedy vládci států ukládají zákony nebo něco nařizují v rozporu s tímto řádem, a tedy v rozporu s vůlí Boží, pak moc, která jim byla svěřena, nemá pro svědomí občanů závaznou platnost, protože ´více je třeba poslouchat Boha než lidi.´“
Jan Pavel II. v poselství k Světovému dni míru 2003 (1. leden) nazvaném „Pacem in terris: trvalé úsilí“ napsal: Dokud lidé, kteří zastávají zodpovědné funkce, nepřistoupí odvážně na to, aby byl zpochybněn jejich způsob spravování moci a zajišťování blaha pro daný národ, lze si jen těžko představit, že by se opravdu mohly uskutečnit kroky vedoucí k míru.
Jak aktuální zvláště v České republice...!
Celý text encykliky si můžete přečíst zde.

Zdroj:
http://www.teologicketexty.cz/casopis/2003-4/Encyklika-Pacem-in-terris-po-ctyriceti-letech.html
http://www.ct24.cz/kalendarium/11671-papez-jan-xxiii-vydal-prulomovou-encykliku-mir-na-zemi/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pacem_in_terris_%28encyklika%29

 

P.S.: "Encyklika Pacem in terris je dodnes základním textem, povinnou literaturou zejména pro politiky", řekl Michail Gorbačov při příležitosti 40. výročí vydání.

 

 

Zobrazeno 1935×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka