Giulia Salzano

17. 5. 2011 0:00
Rubrika: svatí

Italská řeholnice, zakladatelka Kongregace sester katechetek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Zasloužila se o probuzení evangelizačních vzdělávacích programů v Neapoli i přes složitou politickou i sociální situaci.


Ve druhé polovině 20. století v Kampánii na jihu Itálie Pán povolal Giuliu Salzano, a učinil z ní apoštolku křesťanské výchovy. Matka Giulia dobře pochopila důležitost katecheze v církvi a spojovala pedagogickou přípravu s duchovní horlivostí, věnovala se jí velkodušně a inteligentně a podílela se tak na formaci osob každého věku a společenské vrstvy.

Svým spolusestrám opakovaně říkala, že si přeje vyučovat katechismu až do poslední chvíle svého života a dokazovat celou svou bytostí, že "pokud nás Bůh stvořil, abychom jej poznali, milovali a sloužili mu v tomto životě", pak netřeba dávat ničemu přednosti před tímto úkolem.

Příklad a přímluva sv. Giulie Salzano ať jsou oporou církve v jejím poslání zvěstovat Krista a utvářet autentická křesťanská svědomí.

Giulia Salzano zemřela 17. května 1929 a nově je již svatořečena.

http://hodslavice.farnost.cz/clanek/94/

http://tisk.cirkev.cz/z-vatikanu/benedikt-xvi-v-nedeli-svatoreci-sest-blahoslavenych/

Katis

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka