Kdo založil Klementinum?

8. 5. 2011 0:00
Rubrika: osobnosti

Dnes bych chtěl hovořit o sv. Petrovi Kanisiovi, jak zní latinizovaná forma jeho příjmení, velmi významné postavě 16. století.


Narodil se 8. května 1521 v Nijmegen v Holandsku. Jeho otec byl starostou města. Když studoval na univerzitě v Kolíně navštěvoval kartuziánské mnichy v kartouze sv. Barbory, jež byla hybným střediskem katolického života, a další zbožné muže, kteří pěstovali spiritualitu zvanou devotio moderna. Vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova 8. května 1543 v Mohuči po té, co vykonal exercicie pod vedením blahoslaveného Petra Fabera, jednoho z prvních druhů sv. Ignáce z Loyoly. V červnu 1546 byl v Kolíně vysvěcen na kněze a hned následujícího roku jako teolog biskupa z Augsburku, kardinála Otto Truchsess von Waldburga byl přítomen na Tridentském koncilu, kde spolupracoval s dvěma spolubratry Diego Lainezem a Alfonsem Salmeronem.
Roku 1548 jej sv. Ignác nechal dokončit duchovní formaci v Římě a poslal jej na kolej do Mesiny, aby tam vykonával obyčejné domácí práce. V Bologni pak 4. října 1549 dosáhnul doktorátu a sv. Ignác jej určil pro apoštolát v Německu. 2. září téhož roku navštívil v Castel Gandolfo papeže Pavla III. a vydal se pak do baziliky sv. Petra, aby se tam pomodlil. Prosil o pomoc svaté apoštoly Petra a Pavla, aby propůjčili účinnost apoštolskému požehnání jeho velkému poslání, jeho nové misii. Ve svém deníku několika slovy tuto modlitbu zaznamenal: „Zakusil jsem přitom velkou útěchu a sílu tvé milosti, kterous mi na přímluvu těchto pomocníků (Petra a Pavla) prokázal. Jistě i oni mi žehnali a schvalovali mé poslání v Německu; zjevně mi slibovali, že mi jako apoštolovi Německa budou prokazovat svou přízeň. Ty sám, Pane, víš, jak a kolikrát jsi mi právě onoho dne svěřil Německo, abych se o ně napříště bez ustání staral a abych za ně toužil žít i umírat.“

Musíme mít na paměti, že se to odehrávalo v dobách luteránské reformace, ve chvíli, kdy katolická víra v zemích německého jazyka, tváří v tvář okouzlení reformací, jakoby pohasínala. Kanisiovo poslání se jevilo jako téměř nesplnitelné. Byl pověřen oživením a obnovou katolické víry v německých zemích, což bylo možné jenom silou modlitby, jedině od středu, totiž z hlubokého osobního přátelství s Ježíšem Kristem, přátelství s Kristem v jeho Těle, církvi, které je třeba živit eucharistií, Jeho reálnou přítomností.
Kanisius od sv. Ignáce a od papeže Pavla III. toto poslání přijal a vydal se do Německa, konkrétně do Bavorského vévodství, které se na mnoho let stalo místem jeho služby. Jako děkan, rektor a vicekancléř university v Ingolstadtu pečoval o akademický život Institutu, náboženskou a mravní reformu lidu. Ve Vídni, kde krátkou dobu působil jako administrátor diecéze, plnil pastorační službu v nemocnicích a ve vězeních jak ve městě, tak na venkově, a připravoval publikaci svého Katechismu. Roku 1556 založil kolej v Praze (Klementinum, pozn. ViZ)  a až do roku 1569 byl prvním představeným jezuitské provincie Horního Německa.
V tomto úřadě založil v německých zemích hustou síť komunit svého řádu, zejména kolejí, které představovaly výchozí bod pro katolickou reformu a obnovu katolické víry. V té době se ve Wormsu zúčastnil také rozhovorů s protestantskými představiteli, mezi nimiž byl Filip Melanchton (1557); plnil funkci papežského nuncia v Polsku (1558); účastnil se dvou zemských sněmů v Augsburku (1559 a 1565); doprovázel kardinála Stanislava Hosia, legáta papeže Pia IV. u císaře Ferdinanda (1560); vystoupil na závěrečném zasedání Tridentského koncilu, kde mluvil o otázce přijímání pod oběma způsobami a o indexu zapovězených knih (1562).
Roku 1580 se odebral do Freiburgu ve Švýcarsku, kde se zcela věnoval kázání a psaní. Zemřel zde 21. prosince 1597. Beatifikoval ho bl. Pius IX. roku 1864 a roku 1897 byl papežem Lvem XIII. prohlášen za druhého apoštola Německa. Papež Piux XI. jej roku 1925 kanonizoval a prohlásil za Učitele církve.
Celou katechezi Benedikta XVI. o sv. Petru Kanisiovi (z 9.2.2011) si přečtěte na stránkách české sekce Radia Vatikán.

Zobrazeno 1240×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka