Od Bílé Vody až po Hrčavu.

30. 5. 2011 0:00
Rubrika: události

Bulou Ad Christifidelium spirituali zřídil blahoslavený papež Jan Pavel II. 30. května 1996 diecézi ostravsko-opavskou.


Snahy o zřízení samostatného biskupství na území Slezska se datují již od roku 1742 z doby vlády pruského krále Bedřicha II. Později se o totéž snažila císařovna Marie Terezie, ale toto úsilí ani tehdy, ani za první republiky nebylo korunováno úspěchem. 
5. prosince 1777 byly dokonce vydány papežské buly o zřízení diecéze brněnské a opavské. V bule "Inter plurima" vydané papežem Piem VI. je Opava nazývána druhým sufragánem olomouckého biskupství. V druhé bule "Suprema dispositione" vydané téhož dne, která hovoří o ustanovení biskupství v Olomouci arcibiskupstvím, je již papežem opavské biskupství podřizováno arcibiskupství v Olomouci.
O měsíc později, dne 10. 1. 1778, předložila císařovna Marie Terezie olomoucké kapitule rozhodnutí, že vznik opavského biskupství bude odložen "in suspenso". Ze zřízení biskupství v Opavě sešlo především pro finanční a hospodářské důvody. Otázka zřízení samostatného biskupství českého Slezska ožila v následujícím období nejvíce v letech 1818, 1868 a 1928. Nikdy však nedošlo k jeho ustavení. Teprve konec 20. století přinesl změnu a vznik nové ostravsko-opavské diecéze.  
7. listopadu 1995 olomoucký arcibiskup Jan Graubner požádal Svatý stolec o vyčlenění ostravsko-opavské diecéze.
30. května 1996 papež Jan Pavel II. vyhověl žádosti biskupů moravské církevní provincie a zřídil tímto dnem novou ostravsko-opavskou diecézi se sídlem v Ostravě. Vzhledem k historickým okolnostem byla Opava ustanovena druhým sídelním městem s konkatedrálou Nanebevzetí Panny Marie.
Prvním biskupem byl jmenován dosavadní pražský světící biskup Mons. František Václav Lobkowicz. Do úřadu byl slavnostně uveden 31. srpna 1996 v katedrále Božského Spasitele.

 

Ostravsko-opavská diecéze se rozkládá na území dvou krajů: moravskoslezského a olomouckého.
Rozloha: 6 273 km2
Obyvatel: asi 1 315 000
Katolíků: asi 420 000
Děkanátů:11
Farností: 275
Kostelů a kaplí: 580

Svatí diecéze:
·  Sv. Hedvika Slezská - řeholnice, patronka Slezska, Polska, Berlína, Vratislavi, Třebnice, Krakova a také vyhnanců z vlasti a snoubenců
·  Sv. Jan Sarkander - kněz a mučedník
·  Sv. Melichar Grodecký - kněz a mučedník
·  Bl. Marie Antonína Kratochvílová - řeholnice a mučednice
·  Bl. Metoděj Dominik Trčka – kněz a mučedník

Biskup:
Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem.

Generální vikáři za dobu trvání diecéze:
1. P. František Kufa (1996 -2002)
2. P. Marcel Tesarčík (2002-2008)
3. P. Martin David (2008 – dosud)

Zdroj:
http://www.cirkev.cz/cirkev-v-cr/dieceze-v-cr/moravska-cirkevni-provincie/dieceze-ostravsko-opavska/
http://www.doo.cz/cs/dieceze/z-historie.html
http://dieceze.misto.cz/

 

Zobrazeno 4362×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka