Augustin

28. 8. 2011 9:18
Rubrika: svatí

Syn sv. Moniky. Po neklidném mládí se ve 33 letech stal křesťanem, poté se vrátil do Afriky, aby vedl život v kajícnosti. Jako biskup v Hippo zveleboval svoji diecézi kázáními a spisy, jimiž bojoval proti soudobým bludům a objasňoval víru. Je známý svým „Vyznáním“.

 


 

Augustin se narodil 13. listopadu 354 v Numídii, která byla součástí římské provincie, v severní Africe jako prvorozený syn pohanského úředníka římské správy Patricia a křesťanky Moniky. Křest v dětství tehdy nebyl ničím obvyklým a vliv okolí byl silnější než přání matky, která z něj chtěla vychovat křesťana.


Ve třinácti letech odešel studovat do Madaury, kde vydržel tři roky. Nejraději měl rétoriku oproti řečtině nebo matematice. Velmi brzy a rád užíval světských požitků, které nabízela tehdejší doba, přitahovaly ho ženy a dívky. Vedle smyslnosti uvádí také ctižádost, tu navíc podporovali i jeho rodiče. Namísto pokárání otec jeho milostná dobrodružství spíše schvaloval a poslechnout napomenutí matky, to jaksi nebylo zvykem.


Jeho otec se stal také křesťanem, zanedlouho ale zemřel a Augustin křesťanství opustil zcela a připojil se k sektě manichejců. Matka už nebyla víc schopná dalšího napomínání, o to víc se ale za něho vytrvale modlila a obětovala.


Studium ukončil Augustin jako profesor literatury a rétoriky, kterou už ve dvaceti letech začal vyučovat nejdříve v Tagaste, poté v Kartágu. V touze získat lepší studenty, více peněz i slávy, odešel do Říma, kde se asi po roce rozešel se sektou manichejců – pravda se vyskytovala v jejich učení, ne však v jejich životech. Augustin proto přijal nabídku delegace z Milána, která hledala učitele rétoriky pro tamní školu.


Asi ve třiceti letech se zde proto Augustin odstěhoval. Už dříve slyšel o milánském Ambrožovi. Nyní se mu naskytla příležitost a Augustin ji plně využil – zajímala ho forma Ambrožova řečnického umění, nakonec ho ale zaujal také obsah, ve kterém začal nalézat odpovědi na své otázky a pochybnosti.


V Miláně Augustina navštívil jeden jeho krajan, který uviděl na jeho stole listy sv. Pavla a začal mu vyprávět o lidech, kteří opustili kariéru i tělesné požitky pro Boží království. Augustina to vedlo k dalším otázkám a hledání. Přijal Boží slovo a při velikonoční vigilii z 24. na 25. dubna 387 přijal z rukou biskupa Ambrože ve svých 33 letech křest.


Po křtu mu zemřela matka. Augustin se rok zdržel v Římě, protože chtěl poznat život v klášterech; přitom psal spis proti manichejcům. Prodal svůj majetek, peníze rozdal chudým a po vzoru římských klášterů začal žít modlitbou, postem a vzdělával se četbou. Začalo jej navštěvovat stále víc lidí, a snad proto se vydal hledat klidnější místo. Na cestách se zastavil v bazilice v Hippo, kde starý biskup Valerián naléhavě zdůrazňoval věřícím, že by potřeboval pomoc vhodného kněze. Někdo z přítomných v chrámu poznal Augustina a okamžitě jej doporučil. Augustin se bránil, ale protože v celé situaci poznal Boží vůli, přijal r. 391 kněžské svěcení a za pět let se stal biskupem. Vzdělaný, obětavý a horlivý pastýř žil s dalšími duchovními v nově zbudovaném klášteře. Stavěl na ideálu prvotní církve a vybízel k jednotě srdce a mysli v Bohu.


„Ty jsi nás stvořil pro sebe, Pane, a neklidné je naše srdce, dokud v Tobě nespočine.“


R. 429 obklíčili Hippo Vandalové vedeni Gensericem a v této těžké situaci po třech měsících obležení Augustin zemřel (v roce 430).


Sv. Augustin je patronem všech teologů, knihtiskařů a pivovarníků.
Bývá zobrazován jako biskup se lžící, mušlí, orlem, srdcem nebo šípem.

/napsala: katka foltýnková (Katulda)/

Zobrazeno 1110×

Komentáře

David Augustýnek

Jsem hrdý na tohoto světce, nebot jeho život ukazuje jak je Boží hlas v nás silný a vytrvalý.

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka