Majetek dal sestrám a sám radši zamířil do věznice

25. 8. 2011 8:18
Rubrika: osobnosti

Dnes slavíme památku kněze, zakladatele piaristů a patrona dětí a křesťanských základních škol -Sv. Josefa Katalánského.

 


Josef se narodil 11. března 1556 na hradě Calasanza v severním Španělsku. V 15 letech odešel studovat práva. Vynikal zde nejen nadáním ke studiu, ale také zbožností a už při studiu filozofie začal toužit po kněžství. Neměl to ale nijak jednoduché – zemřela mu matka a ve stejnou dobu padl v boji s Portugalci jeho starší bratr. Otec proto naléhal, aby se oženil a převzal panství, Josefovi se ale podařilo získat otcův souhlas k doktorátu z teologie a ke studiu se vrátil. Stále se ale modlil o Boží pomoc, aby se mohl stát knězem – ta nakonec přišla v podobě nemoci, při níž dal otec souhlas, že v případě uzdravení se Josef může stát knězem.
Kněžské svěcení přijal Josef 17. prosince 1583 a převzal správu farnosti v Albarazinu, odkud byl odvolán, aby sloužil nemocnému otci. Poté vykonával službu na leridském biskupství, poté v uralské diecézi jako generální vikář. Za osm let působení diecézi pozvedl a on byl poslán jako misionář do Pyrenejí.

Většinu svého dědictví rozdělil mezi své sestry a chudé a jako poutník odešel do Říma, kde navštěvoval věznice, nemocnice a chudobince a ujímal se mladých, kteří neměli kde bydlet. Jako asketa trávil noční hodiny na modlitbách. Jako člen bratrstva křesťanské nauky učil v chrámech i na veřejných prostranstvích. Pro zanedbané děti, které neměly možnosti vzdělání, otevřel školu ve farnosti sv. Doroty, která se tak stala první bezplatnou základní školou v Evropě.
Škola získala brzy tisíc dětí a Josef jí dal podobu sdružení Řeholních kleriků zbožné školy s lidovým pojmenováním piaristi. Od papeže Pavla V. získali r. 1617 potvrzení kongregace s jednoduchými sliby a později od Řehoře XV. povýšení na řeholi se sliby slavnými.

R. 1634 vznikla první provincie i na Moravě. Piaristi působili např. v Mikulově, Strážnici nebo Lipníku nad Bečvou.

V této době je Josef v Římě obžalován pro údajný přátelský vztah ke Galileu Galielovi. Když původce pomluv viděl, že neuspěl, pokračoval s očerňováním Josefa dál, přičemž poukazoval na Josefovo stáří jako příčinu údajné neschopnosti. Josefa tak vystřídal Štěpán, to ale vedlo k úpadku kázně a r. 1646 byly kongregaci odňaty její výsady.

R. 1669 papež Klement IX. opět povýšil piaristy na řád a jeho zakladatel byl r. 1748 papežem Benediktem XIV. Blahořečen a 1767 kanonizován.

Pius XII. jej pak r. 1948 prohlásil za patrona křesťanských základních škol na celém světě.

 

/napsala: katka foltýnková (Katulda)/

Zobrazeno 887×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka