Symbol naší spásy

14. 9. 2011 0:00
Rubrika: svatí

Už od 5. století slavíme svátek Povýšení sv. Kříže.


Tehdy se v Jeruzalémě vystavovaly zbytky dřeva z Kristova kříže, aby je věřící mohli uctít. Od 7. století se začal svátek slavit i na Východě a později v celé církvi.

 

"Slovo o kříži je pošetilostí pro ty, kdo hynou. Pro ty však, kdo docházejí spásy, to je pro nás, je mocí Boží" (1 Kor 1,18).

 

Je také připomínáno nalezení sv. kříže - s touto událostí je spjata císařovna Helena, která se o to zasloužila při své pouti do Svaté země (kolem r. 325).

Druhou připomínkou je také znovuzískání sv. kříže z Persie. Jeho ostatky se tam dostaly jako válečná kořist a císař Heraklius jej r. 628 přinesl zpět do Jeruzaléma.

 

Sv. Ondřej Krétský říká: "Slavíme svátek kříže a spolu s Ukřižovaným se nám dostává povýšení, takže pod námi zůstává země s našimi hříchy a získáváme nebe. Tolik toho má v moci kříž, a kdo má kříž, má poklad."

 

Kříži věrný, ze všech stromů

vzácný strome jediný,

žádný se ti nevyrovná

listím, květem, ovocem.

Blahé dřevo, blahým hřebem

blahé drží břemeno.

Opěvujte, ústa, vavřín

v slavném boji získaný,

o skvělém vítězství kříže

pějte slavný chvalozpěv:

kterak Vykupitel světa

obětován zvítězil.

S prarodiči svedenými

Tvůrce soucit projevil:

zakázaný plod když snědli,

a tak smrti propadli,

naznačil, že jiné dřevo

vzniklou škodu napraví.

Svatý kříži, ty jsi nesl

za hřích lidstva smírný dar,

stal ses novou archou spásy,

světu, který ztroskotal,

z tebe stéká k spáse světa

Beránkova svatá krev.

(hymnus ze svátku Povýšení sv. Kříže)

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka