Patent, který zrušil nevolnictví

1. 11. 2011 0:00
Rubrika: události

Dnes je to přesně 230 let, co Josef II. dne 1. listopadu 1781 vydal tzv. Patent o zrušení nevolnictví, kterým bylo nevolnictví zrušeno a nahrazeno mírnějším poddanstvím. 

Podle patentu se mohli poddaní svobodně odstěhovat bez souhlasu majitele panství, svobodně uzavírat manželství, svobodně nakládat se svým majetkem nebo svobodně vybírat povolání pro své potomky. Dříve v podobných situacích potřebovali výhradní souhlas majitele panství, k němuž „náleželi“.

Důležitou součástí reformy byla také možnost vykoupit se z poddanství. To navíc přinášelo možnost zbavit se robotní práce, kterou Josef II. alespoň omezil na 3 dny v týdnu v období žní.

 Nepřímým důsledkem patentu byl nárůst vzdělanosti (víc lidí mohlo svobodně studovat) a podnikatelské činnosti (rolníci mohli odejít do měst, kde byli zaměstnáni v továrnách), což výrazně podpořilo průmyslovou revoluci v Čechách. Možnost stěhování do měst podpořilo i český živel ve městech.

 

Josef II., císař Svaté říše římské, uherský a český král a arcivévoda rakouský, syn Marie Terezie, která mimo jiné zavedla povinnou školní docházku, byl velkou osobou evropského osvícenství a uvedl v platnost mnoho osvícenských reforem.

Již od mládí se Josef II. zajímal o správní otázky matčiny říše. Od roku 1764 vládl po boku své matky Marie Terezie, když byl ve Frankfurtu zvolen císařem Svaté říše římské. Od smrti matky v roce 1780 vládl sám a byl zvolen i králem českým a uherským. V této době také prosadil své hlavní reformy. Během své vlády vydal přes 6000 výnosů. Za nejdůležitější z nich lze považovat zrušení cenzury (později ji znovu obnovil, ale podstatně omezenou), toleranční patent a právě zrušení nevolnictví.

Mezi další změny patřilo například zlepšení postavení židů, srovnání daní a možností provozovat řemesla, změna doplňování vojska nebo reforma trestního práva (v podstatě zrušení trestu smrti). Velmi významnou reformou pro katolickou církev bylo zrušení klášterů, které se nezabývaly vzděláváním, zdravotnictvím nebo vědou, což byla téměř polovina.

Josef II. zemřel na následky nemoci dne 20. února 1790 ve Vídni.

 

Zdroje:

http://zskaznejov.webnode.cz/products/a1781-patent-o-zruseni-nevolnictvi/

http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_II.

Zobrazeno 11779×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka