Římský hrdina, kazatel a papež

10. 11. 2011 0:00
Rubrika: osobnosti

Dnes si připomínáme 1550. výročí smrti sv. Lva I. Velikého, 54. římskokatolického papeže.


Lev I. se narodil asi kolem roku 400 n. l. ve Volteře. První písemnou zmínku však nacházíme až z období kolem roku 430, kdy byl jmenován arcijáhnem papeže Celestýna.

Na římský stolec usedá v roce 440. V rámci svého úřadu zdůrazňoval především Kristovu dvojí přirozenost (kterou popírala hlavně východní náboženství a dodnes neuznávají např. Svědci Jehovovi), bojoval proti bludařům a úřad papeže zdůraznil jako dědictví sv. Petra. Byl výborným kazatelem.  Je prvním papežem, po kterém se nám zachovala kázání, s nimiž se obracel k lidu. Je jich téměř stovka a všechny jsou psané jasnou srozumitelnou latinou.

Významným činem bylo svolání tzv. chalcedonského koncilu (r. 451), kde byla dvojí přirozenost v Kristu oficiálně uznaná.

Nejznámějšími událostmi v jeho životě byly jeho dva hrdinské činy. Prvním bylo úspěšné odvrácení nájezdu divokých asijských Hunů. Když roku 452 vpadli do Itálie, papež Lev I. vyšel naproti nim a setkal se se samotným hunským vojevůdcem Attilou. Vystoupil proti němu s takovou důstojností a přesvědčivostí, že Attila sám upustil od zničení Říma.

Druhý se udál hned tři roky nato. Do Itálie vpadly pohanské kmeny Vandalů. Zabránit vyplenění města se ale tentokrát papeži nepodařilo. Na jeho osobní zásah však Vandalové ušetřili životy římských občanů a město nezapálili, jak měli původně v úmyslu. Před pleněním se mu podařilo zachránit baziliky sv. Petra, sv. Pavla a sv. Jana. Lev I. se stal v očích obyvatelstva velkým hrdinou a už za života ho uctívali jako světce.

Lev I. Veliký zemřel 10. listopadu 461 v Římě a byl pohřben v předsíni baziliky svatého Petra. Brzy po své smrti byl kanonizován.

Několik zajímavostí závěrem:

Byl prvním římským biskupem, jenž nesl jméno Lev, které si po něm vzalo dalších dvanáct papežů.

Lev napsal věroučný text tzv. Tomus ad Flavianum adresovaný konstantinopolskému biskupovi, který byl přítomnými biskupy na koncilu v Chalcedonu přijat. Podle koncilových dokumentů dokonce zvoláním: „Petr promluvil ústy Lva“. Tím byla dvojí přirozenost v Kristu koncilem potvrzena.

Roku 1754 ho Benedikt XIV. prohlásil za Učitele Církve.

Jeho relikvie jsou uchovávány dodnes v jednom z oltářů vatikánské baziliky.

Patron: hudebníků, pěvců a varhaníků.
Atributy: Jeho zvláštním atributem je drak, symbolizující mocnosti temna. Lev Veliký je zobrazován jako papež s tiarou, křížem, nebo mu Svatý Petr předává pallium - oděv typický pro nejvyšší církevní hodnostáře.

Zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Lev_I._Velik%C3%BD http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=9176 http://www.abcsvatych.com/mesice/a11/listopad10.htm

Zobrazeno 2029×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka