Den modliteb a postu za misionáře mučedníky

24. 3. 2012 0:00
Rubrika: události

Letos se již podvacáté připomíná po celém světě 24. březen jako Den modlitby a postu za misionáře mučedníky.


OČ JDE?

"Nestačí ani obnovit pastorační metody, ani lépe organizovat církevní síly, příp. je koordinovat anebo snad přesněji a důkladněji zkoumat biblické a teologické základy víry: je třeba vzbudit novou horoucí touhu po svatosti‘ mezi misionáři a v celém křesťanském společenství." (Redemptoris Missio 90).

Den modlitby a postu na paměť misionářů mučedníků, který se zrodil ze zkušenosti misijní cesty, po které se vydali někteří mladí lidé, se každoročně slaví 24. března. „Pamatovat na tyto naše bratry a sestry – biskupy, kněze, řeholníky, řeholnice a laiky – kteří zemřeli při výkonu své misijní služby, a modlit se za ně, je pro celou Církev povinností vděčnosti a pro každého z nás podnětem k tomu, abychom stále odvážněji svědčili o své víře a naději v Toho, který na kříži navždy přemohl svou láskou moc nenávisti a násilí“ (Benedikt XVI.).

Modlitba a půst jsou dva úkony, kterými se můžeme připojit k řadě umučených misionářů, k národům, za něž prolili svou krev, k ženám a mužům, misionářkám a misionářům evangelia a Boží lásky, kteří ještě i dnes zažívají útlak a pronásledování.

PROČ PRÁVĚ 24. BŘEZNA?

24. březen je dnem výročí zabití Mons. Oscara Arnulfa Romera, arcibiskupa v San Salvadoru. (Loňský článek v Událostech si můžete přečíst zde.) Nebyl mučedníkem, který by násilnou smrt vyhledával, ale přijal ji a před svým osudem neutíkal. Nebyl to žádný blouznivec, ale prorok; nezavíral oči před skutečností, která ho obklopovala, a Církev tak přivedl po bok těm, kteří ji potřebovali, kteří bojovali za to, aby se osvobodili od útisku, od zneužívání.

PROČ DEN NA PAMÁTKU MISIONÁŘŮ MUČEDNÍKŮ?

Láska umučených misionářů k evangelním hodnotám spravedlnosti, míru, svobody, bratrství nás přivádí k tomu, abychom se znovu zamysleli nad svým životem, nad svým křesťanstvím, nad důsledností svých rozhodnutí a voleb: zabité misionářky a zabití misionáři nás podněcují k tomu, abychom evangelium žili opravdově a celistvě, a vydávali tak svědectví v prostředí, v němž žijeme a pracujeme. Připomínat si mučedníky znamená osvojovat si vnitřní schopnost výkladu dějin, který přesahuje jen pouhé znalosti. Mysleme na to, že za každým misionářem, který byl mučen, zabit nebo unesen či pronásledován se skrývá utrpení jeho komunit, nejistota každého všedního dne, výhrůžky mnoha pokorným svědkům evangelia, zvláště pak také mnoho laiků, kteří nemají moc zmobilizovat davy nebo tisk a jejichž ochrana je často svěřena jen hlasu misionářů a misionářek, kteří s nimi sdílejí každou píď jejich života, poháněni jen silou lásky. Každodenní mučednictví mnoha křesťanů, kněží, řeholníků, řeholnic, katechetů by nám mělo napomoci přejít práh pouhé informace a opustit úlohu roztržitých diváků. Misionáři zabití pro věc evangelia nám připomínají, že už není čas jen prázdně a nevědomě čekat.

PROČ DEN MODLITBY A POSTU?

V křesťanské tradici jsou modlitba a půst skutky lásky a sdílení s Bohem a s Církví. Prožívat je právě u příležitosti tohoto dne znamená prosit Boha, aby pomáhal všem misionářkám, misionářům a křesťanským komunitám, které ještě i dnes žijí v prostředí diskriminace a pronásledování.

TVÁŘE NADĚJE

Jsou to muži a ženy, kteří celým svým životem a svým posláním představují zářivé vzory, ale které je zároveň možné, jako všechny svědky naděje a pokoje, napodobovat. Jejich vnějšek a jejich životní osudy se liší, tak jako je originální každý příběh, který Duch sv. píše s každým z nás. Zároveň jsou to ale misionáři a svědci věrohodní, protože evangelní zvěst nezná hranice (mezi námi, mezi národy) ani nevyžaduje jen určité životní podmínky a stavy (muži a ženy, zasvěcené osoby a laici). Jedna věc je všechny spojuje: život zcela vydaný pro druhé a pro Pána. Pro mnoho z nich až k mučednictví.

Překlad: Misionáři obláti P. Marie Neposkvrněné OMI


Materiály ke dni modliteb za misionáře mučedníky

Několik podnětů k prožití dnešního dne:

00_Jak_prozit_Den_modlitby_a_postu_za_misionare_mucedniky.doc

Křížové cesty k tomuto dni:

01_Krizova_cesta_Den_modlity_a_postu_misionari_1.doc

02_Krizova_cesta_Den_modlity_a_postu_misionari_2.doc

Informace o dni modliteb a postu (originální verze tohoto článku)

03_Zakladni_informace_Den_modlitby_a_postu_misionari_2011.doc

Zpráva agentury Fides (tisková agentura Kongregace pro evangelizaci národů) o zabitých misionářích

04_Prehled_zabitych_misionaru_2011.doc

Podrobnější informace o zabitých misionářích

05_2011_Zabiti_Biograficke_udaje_a_okolnosti_smrti_cz.doc


Všechny zveřejněné materiály, včetně tohoto článku pocházejí z kanceláře Papežských misijních děl. Jediný zásah ze strany redakce Událostí je doplnění odkazu na článek o Oscaru Romerovi.

Zobrazeno 1330×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka