Mit brennender Sorge

14. 3. 2012 0:00
Rubrika: události

Před 75 lety, 14. března 1937 vydal papež Pius XI. encykliku Mit brennender Sorge (S palčivou starosti).


Tato encyklika se zabývá situací církve v Německu, popisuje její těžkou situaci, masové porušování konkordátu ze strany Třetí říše a především odsuzuje filozofické základy nacismu spočívající v rasismu a vypjatém nacionalismu.

Schéma encykliky je klasické: o nejdůležitějších otázkách se pojednává z doktrinálního a pastorálního hlediska.
V první části se jako neslučitelné s křesťanskou vírou pranýřují rasistické a stát zbožšťující doktríny.
V druhé části se však pranýřuje časté porušování konkordátu ze strany státních úřadů a požaduje se právo Církve na náboženskou výchovu mládeže jak prostřednictvím sdružení nebo hnutí, tak prostřednictvím církevních škol.
Encyklika pak vybízí biskupy, kněze i všechny věřící, aby vytrvali ve zkoušce a ve víře vydávali svědectví věrnosti Božímu slovu, a to i za cenu vlastního života. Zvláště mladým se klade na srdce, aby se nenechali svádět falešnými překupníky s klamnými naukami, které by ve všem chtěly vycházet z „mýtu krve a rasy“.
Encyklika byla napsána německy (odtud také její německý název), ale nebyla určena jen německé církvi. Byla jedním z prvních papežských dokumentů, který překročil hranice katolického světa: četli ji věřící i nevěřící, katolíci i protestanté,.A právě oni poprvé přispěli k tomu, že se dostalo papežskému dokumentu dosud nevídaného veřejného uznání. Podle předního holandského deníku encyklika „platí“ také pro reformované, „protože se v ní papež neomezuje pouze na obhajobu práv katolíků, nýbrž na náboženskou svobodu všeobecně.“

Plné znění encykliky ve slovenštině můžete najít na stránkách Konference biskupů Slovenska. K 75. výročí vydání této encykliky vyšel článek na Rádiu Vatikán: 75 let encykliky Mit brenneder Sorge

Pius XI. dospěl k závěru, že mezi komunismem a nacismem, z hlediska doktrinálních bludů, není ve skutečnosti žádný podstatný rozdíl. Proto vydal 19. března 1937 také encykliku Divini redemptoris odsuzující ateistický komunizmus.
První v rychlém sledu vydanou významnou encyklikou je Nos es muy conoscida vydaná již
8. března encykliku, v níž připomínal biskupům Mexika úkoly katolických laiků, pronásledovaných v tomto státě ovládaném zednáři. Zde najdete její znění v polštině.

Zdroj:
http://www.christnet.cz/magazin/clanek.asp?clanek=2239
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mit_brennender_Sorge

Jako zástupce toho, který promluvil v evangeliu k mladíkovi slovy: "Chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání", obracíme se zvlášť otcovsky k mládeži.

Tisíce jazyků hlásají dnes vašim uším evangelium, které nezjevil nebeský Otec. Tisíce per píše ve službách zdánlivého křesťanství, které není je Kristovým křesťanstvím. Tiskové stroje a rozhlas vás zahrnují každodenně obsahem nepřátelským víře a Církvi a útočí bezohledně a bez úcty na to, co pro vás musí být vznešené a svaté. (Mit brennender Sorge, 32-33)

Ti, kdo povyšují rasu, národ či některou z jeho konkrétních forem, představitele státní moci anebo jiné základní prvky lidské společnosti na normu, jež převyšuje vše, včetně náboženských hodnot, převracejí a falšují řád věcí stvořených podle Boží vůle. (Mit brennender Sorge, 8)

Jen povrchní duše mohou upadnout do bludu, kdy hovoří o národním Bohu a národním náboženství, jen povrchní duše se mohou pustit do bláznivého pokusu uvěznit Boha, Stvořitele veškerého světa, do hranic jednoho národa, tělesné omezenosti jedné jediné rasy. (Mit brennender Sorge, 11)

/ViZ/

Zobrazeno 1767×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka