Být v pravém slova smyslu znamená mít smysl.

27. 4. 2012 6:46
Rubrika: osobnosti

Edmund Husserl opustil svět běžných skutečností (Lebenswelt) 27. dubna 1938 ve Freiburgu a učinil zkušenost věčné Pravdy. Snad našel skutečný smysl života.


Narodil se 8. dubna 1859 v Prostějově v německé židovské rodině obchodníka s oděvy a módním zbožím. V letech 1865–68 navštěvoval v Prostějově městskou školu. Po roce na reálném gymnáziu ve Vídni pokračoval ve studiích na německém gymnáziu v Olomouci, maturoval v roce 1876. Následně pět let studoval na univerzitách v Lipsku, Berlíně a ve Vídni, a to matematiku, fyziku, astronomii a filozofii. Doktorát získal v r. 1883 za dizertaci Beiträge zur Theorie der Variationsrechnung (Příspěvky k teorii variačního počtu).
Během studií v Lipsku se seznámil ve Filozofické společnosti s T. G. Masarykem, který měl na jeho další odborný i osobní růst značný vliv (Masaryka později označoval za svého „prvního vychovatele"). Vedli spolu diskuse o politice a náboženských problémech a Husserl se pod jejich vlivem přiklonil k protestantismu. Masaryk usměrnil Husserlův zájem na novověkou empirickou a racionalistickou filozofii (Locka, Huma, Descarta a Leibnize) a upozornil ho na pozoruhodnou filozofii Franze Brentana, který tehdy působil ve Vídni. Právě Brentano, jehož přednášky Husserl navštěvoval v letech 1884–86, jej definitivně přivedl k filozofii a určil jeho fenomenologickou orientaci. Po obhajobě habilitační práce v r. 1887 zahájil Husserl v Halle svou pedagogickou činnost, v níž pokračoval profesurou v Göttingen v letech 1901–1916 a následně ve Freiburgu im Brestau, kde působil i po odchodu do důchodu v r. 1928 až do své smrti. 
Po jeho smrti se ukázalo, že vydané spisy tvoří pouze menší část celé Husserlovy myslitelské práce. Od roku 1950 vychází péčí Husserlova archívu v belgickém městě Lovani (Leuven) sebrané vydání jeho děl, nazývané Husserliana.
Podobně jako téměř všechny důležité filosofické knihy našeho století jsou však i Husserlova díla čtenářsky nesnadno přístupná.

Zdroje:
http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/huserl.html
http://filosofie.kvalitne.cz/husserl.htm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Edmund_Husserl

Časová osa života Edmunda Husserla (anglicky)
http://www.husserlpage.com/hus_bio.html

 

Sdílet

Komentáře

Krasnazena A rozumíte jeho filosofii? Já moc ne

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka