Duch sv.

27. 5. 2012 0:00
Rubrika: události | Štítky: tema:velikonoce2012

Duch sv. býval tak trochu opomíjenou božskou osobou.


Přitom Svatodušní svátky jsou třetí nejdůležitější – po Velikonocích a Vánocích. Dobře si pamatuji, jak mě na teologické fakultě zasáhlo učení o Boží Trojici. Zní to trochu filosoficky, ale vyjádření ukrývá nádhernou pravdu - Otec má vztah lásky k Synu a ona láska je Duch sv.

Prošla jsem obnovou v Duchu sv. podle P. Sieverse – Život v Duchu. Byla to obrovská změna v mém životě. Jedině v Duchu sv. může člověk říct "Ježíš je Pán“. Bez Ducha sv. by byla církev pouze nějakým spolkem.

Rozlišujeme Dary Ducha svatého a jeho plody.  

Dary Ducha svatého podle sv. Františka Saleského

Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého (Řím 5,5).
7 darů Ducha svatého je 7 provázků lásky, kterými nás Bůh táhne k sobě.
Provazy milování jsem je táhl k sobě (Oz 11,4).
7 darů Ducha svatého jsou hlavní schopnosti lásky. V nich dochází láska dokonalosti.

  • Dar moudrosti je láska, která vnímá, poznává a vychutnává, jak je Bůh milý a lahodný. (dar založit svůj život na vztahu k Bohu; moudrý je muž, který staví svůj dům na skále, srov. Mt 7,24-27)
  • Dar rozumnosti je láska, která pozorně vnímá krásu pravd víry. Proniká do ní, aby poznávala Boha v něm samotném a potom ho vnímala ve stvoření. (dar pronikat zjevené pravdy víry a rozumět Božímu slovu)
  • Dar rady je láska, díky níž dokážeme pečlivě, pozorně a obratně vybírat prostředky ke svaté službě Bohu. (dar rozhodovat se podle Boží vůle)
  • Dar síly je láska, která povzbuzuje a podněcuje srdce k vykonání toho, o čem rozhodla rada, že se má udělat. (dar síly jednat podle Boží vůle a vydržet ve zkouškách křesťanského života)
  • Dar poznání je láska, která nás vede k pozornému poznání sebe sama a ostatních tvorů, abychom mohli vystoupit k dokonalejší zralosti služby, kterou jsme Bohu povinni. (dar umění rozumět sám sobě, druhým lidem a svému životu, neboť události našeho života dává do souvislosti s Božím plánem)
  • Dar zbožnosti je láska, která činí práci lahodnou a vede nás, abychom srdečně, přívětivě a se synovskou náklonností konali skutky milé Bohu, našemu Otci. (dar synovské důvěry v Boha)
  • Dar bázně Boží je láska, která nám dává schopnost vyhýbat se a unikat všemu, co není milé Božímu majestátu. (dar vzdát Bohu čest)

Pokud dostaneme dary Ducha sv. a necháme ho v sobě působit, dočkáme se plodů. Plody Ducha Svatého –lásky, radosti, pokoje, trpělivosti, shovívavosti, vlídnosti, dobroty, mírnosti, věrnosti, tichosti, zdrženlivosti a čistoty.

Podnětné knihy o Duchu sv.:
R.Cantalamessa – Zpěv Ducha, Prvotiny Ducha,
E.Vella – Duch sv. – pramen života,
J.Philippe – Ve škole Ducha sv.,
Ch. Journet – Promluvy o Duchu sv.,

           

Zobrazeno 1836×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka