Modleme se dnes za církev v Číně:

24. 5. 2012 4:55
Rubrika: události

Ó nejsvětější Panno, v Še-Šan Tě uctívají jako Pomocnici křesťanů. Prosíme Tě dnes zvláště za ochranu Tvých dětí v Číně.Od roku 2007 je 24. květen spojen s modlitbami za církev v Číně. Toto přání vyjádřil papež Benedikt XVI. ve svém dopise adresovaném čínským věřícím.
24. květen je den Panny Marie Pomocnice křesťanů, která je uctívána v mariánské svatyni Še-šan v Šanghaji, nejvýznamnějším poutním místě čínské církve, doposavad věrné Svatému otci. Ta zažívá stále těžké období, poutní slavnosti jsou zde zakazovány.

"Přeji si, aby toto datum bylo pro vás dnem modliteb za církev v Číně. V tento den katolíci celého světa – zvláště ti, kteří jsou čínského původu – ukážou svou bratrskou solidaritu a starostlivost o Vás tím, že budou Pána dějin prosit o dar vytrvalosti ve vydávání svědectví. Je jisté, že Vaše minulá i současná utrpení pro svaté jméno Ježíšovo a Vaše neochvějná věrnost Jeho náměstkovi budou odměněny, byť se někdy může zdát, že vše je smutným nezdarem," stojí v listu Benedikta XVI.

Modlitba kardinála Ignatia Kunga, biskupa šanghajského:
„Pane, potěš Čínu a ty, kteří jsou pronásledováni pro Krista v této velké zemi: Uděl jim radost ze společenství s univerzální církví. Žehnej jim a dej, aby símě, které s trpělivostí a láskou pěstovali během let utrpení, přineslo bohatý užitek. Slituj se, Pane, nad těmi bratry a sestrami, kteří se rozhodli oddělit od Tebe, dej, aby se vrátili do jednoho stáda a k jednomu pastýři.“ 


Modlitba k naší Paní v Še-Šan

Ó Nejsvětější Panno, Matko vtěleného Slova i Matko naše, v Še-Šan tě uctívají jako Pomocnici křesťanů a celá čínská církev k tobě hledí s oddanou zbožností. Přicházíme tě dnes prosit za ochranu. Shlédni na Boží lid a s mateřskou péčí jej veď po cestách pravdy a lásky, aby byl vždy kvasem harmonického soužití mezi všemi občany.

Když jsi v nazaretském domku poslušně řekla své "ano", svolila jsi, aby věčný Boží Syn přijal tělo v tvém panenském lůně a započal tak v dějinách své dílo vykoupení. Ochotně ses na něm podílela a připustila jsi, aby meč bolesti pronikl tvou duši až do vrcholné hodiny kříže, kdy jsi na Kalvárii zůstala stát po boku svého Syna, který umíral, aby člověk mohl žít. Od tohoto okamžiku ses novým způsobem stala Matkou všech, kteří tvého Syna Ježíše ve víře přijímají a rozhodují se jej následovat tím, že na sebe berou jeho kříž.

Matko naděje, v temnotě Bílé soboty jsi s neochvějnou důvěrou putovala k velikonočnímu úsvitu. Dej svým dětem schopnost, aby i v nejtemnějších momentech dokázaly rozpoznávat znamení láskyplné Boží přítomnosti.

Naše Paní ze Še-Šan, pomáhej všem lidem v Číně, kteří navzdory každodenním obtížím nepřestávají věřit, doufat a milovat. Kéž se nikdy nebojí mluvit o Ježíši před světem a o světě před Ježíšem. 

V sousoší nad oltářem v Še-Šan zvedáš svého Syna do výše a nabízíš jej světu s náručí otevřenou v gestu lásky. Pomáhej čínským katolickým křesťanům, aby byli věrohodnými svědky této lásky, spojeni s Petrovou skálou, na které je církev zbudována. 

Matko Číny i celé Asie, oroduj za nás nyní i na věky.
Amen.

Zdroj:
http://www.doo.cz/cs/zpravy/966-24-kvten-je-dnem-modliteb-za-cirkev-v-in.html http://tisk.cirkev.cz/ze-zahranici/papez-veli-k-modlitbe-za-cinskou-cirkev/

Údaje o katolické církvi v Číně:

Obyvatel Číny – 1,3 miliard
Katolických křesťanů – 20 milionů
Křtů dospělých asi 150 tisíc za rok

Čínská "Vlastenecká církev" pod direktivou komunistické vlády (snad trvale) směřuje k jednotě se Svatým otcem, přesto lze bez uzardění říci, že vitalita katolických křesťanů vyrůstá a žije z mučednictví církve podzemní, jež byla a je věrná Svatému otci.

 

Zobrazeno 1954×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Tento blog je součástí s.magazínu, který připravuje Redakce signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka